Masterclass op locatie: Innovaties in zorg en vastgoed

Het Gouden Hart in Kampen

Masterclass op locatie: Innovaties in zorg en vastgoed

Het Gouden Hart in Kampen

website_Gouden_Hart_Kampen_750

“(On)mogelijkheden van samenwerking tussen publiek en private partijen”

Steeds vaker ontwikkelen partijen nieuwe zorgconcepten. Welke kansen bieden de nieuwe ontwikkelingen voor samenwerking tussen private en publieke zorgorganisaties? Wat is de meerwaarde en zijn de dilemma’s van deze samenwerking?

Het Gouden Hart Kampen is een zorgcomplex/hotel in de binnenstad van Kampen dat recentelijk is gekocht door het zorgvastgoedfonds Aedifica. U krijgt een rondleiding, spreekt de exploitant en doet zo inspiratie op voor uw eigen organisatie. De bijdrage van Stefaan Gielens, CEO Aedifica, gaat in op hoe invulling gegeven wordt aan samenwerken in zorg en vastgoed.

Woonzorg complex met (zorg)hotel
Het Gouden Hart Kampen beschikt over een zorgcomplex met 26 appartementen; een zorgvilla met permanente bewoners met minimaal zorgzwaartepakket 4 en een (zorg)hotel voor tijdelijke en voor kortdurende opname, revalidatie, respijtzorg en palliatieve zorg. Het hotel verhuurt als boetiekhotel ook kamers aan bezoekers van de Hanzestad Kampen.

Van zorgaanbieders wordt gevraagd om te werken vanuit een veranderde visie op zorg. Nieuwe woonzorgconcepten zien het licht. De zorgorganisatie IJsselheem is al een aantal jaren op weg en maakt grote stappen. De bestuurder Helene Wüst geeft haar visie op wonen met zorg en de wijze waarop IJsselheem daar inhoud aan geeft. De opkomst van particuliere initiatieven ervaart zij als een goede aanvulling in het zorglandschap. En zij licht toe hoe zij zich met haar vastgoedstrategie hiertoe verhoudt.

Ellen Olde Bijvank gaat nader in op dit type innovaties in zorg en vastgoed. Samenwerking tussen publiek en privaat, is dat een kans of een molensteen? Wat zijn randvoorwaarden en handreikingen om dit soort vernieuwende initiatieven tot een succes te maken? Tevens benadrukt zij het belang van de veranderende rol voor de gemeente, deze kan niet langer meer aan de zijlijn staan. De masterclass wordt afgesloten met een discussie over innovatieve vastgoed strategieën.

Programma

Voorzitter masterclass: Simon Broersma, hoofdredacteur Skipr

13.00 uur – Ontvangst met inlooplunch
13.30 uur – Rondleiding door Het Gouden Hart Kampen
14.00 uur – Ondernemersvisie ‘Het Gouden Hart Kampen’
xxxxxx xxx
Mylene van der Kwast
14.30 uur – Samenwerken in zorg en vastgoed
xxxx  xxxxx  Stefaan Gielens, CEO Aedifica

15.00 uur – Pauze

15.30 uur – Samenwerking met publieke partijen binnen de zorg
xxxxx xxxxxHélène Wüst, bestuurder IJsselheem
16.00 uur – Innovatie en handreiking om samenwerking tot succes te maken
xxxxx xxxxxEllen Olde Bijvank, Ellen Olde Bijvank ‘Sterk in vastgoed, zorg en welzijn’
16.30 uur – Discussie met sprekers over ontwikkelingen in vernieuwde woonzorgconcepten

17.15 uur – Netwerkborrel

Voor wie?
Deze masterclass is bij uitstek interessant voor bestuurders, vastgoedmanagers, assetmanagers, controllers, toezichthouders en commissarissen binnen een zorgorganisatie, maar ook voor anderen die zich dagelijks met deze materie bezighouden, waaronder gemeenten en woningcorporaties.

Datum: Donderdag 15 februari 2018
Locatie: 
Het Gouden Hart, Koornmarkt 1, 8261 JX Kampen
Investering:
EUR 325,- excl. BTW