Workshop: Handleiding verduurzaming schoolgebouwen

Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Workshop: Handleiding verduurzaming schoolgebouwen

Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

WORKSHOP – Actie en integrale benadering belangrijker dan ooi!

download_het_programmaVerduurzamen van Onderwijshuisvesting en energie besparen zijn bij veel onderwijsinstellingen belangrijke agendapunten. Een integrale aanpak is hierbij essentieel. Maar hoe doe je dat en welke stappen zijn daarbij belangrijk?

text
text
Deze workshop gaat over het verduurzamen van schoolgebouwen (>250m2). Aan de orde komen onder andere alle relevante Wettelijke verplichtingen over verduurzaming en het treffen van energiebesparende maatregelen.

Boot Advocaten ontwikkelde samen met Arcadis in opdracht van RvO en Ruimte-OK een integraal beslismodel om verduurzamingsprojecten voor scholen te realiseren. Het beslismodel wordt begin 2018 gepubliceerd en geeft onder andere een maatregelenpakket aan de hand van bouwjaar, verwachte gebruiksduur van een gebouw en het ambitieniveau van het schoolbestuur (wettelijk minimum of meer) en koppelt hieraan de financieringsmogelijkheden om deze maatregelen te treffen. Tevens biedt het beslismodel een leidraad voor de wijze van contracteren en aanbesteden. Tijdens deze workshop gaan we in op de mogelijkheden van dit model en worden aansprekende praktijkvoorbeelden behandeld.
Plein Oost te Haarlem_website
Onderwerpen
– Inleiding en wettelijke verplichtingen
– Concrete maatregelen onderwijsinstellingen
– Lessons learned
– Integraal beslismodel projecten
– Contracteren en aanbesteden

Doel
Na afloop van deze workshop bent u bekend met de wettelijk noodzakelijke maatregelen voor uw onderwijsgebouw en krijgt u inzicht in het beslismodel om uw onderwijsgebouw projectmatig te verduurzamen.

Voor wie?
Deze workshop is bij uitstek geschikt voor bestuurders, vastgoedmanagers, facility managers, technisch managers, taxateurs en financiers van scholen/gemeenten.

Datum en tijd
7 februari 2018 van 13.30 tot 17.00 uur

Investering
€ 325,= excl. BTW en inclusief studiematerialen, koffie, thee en netwerkborrel.

Locatie
Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 24 te Breukelen. Deze locatie is goed met de auto en met het openbaar vervoer te bereiken.