Duurzaam Project Uitgelicht: 80% energiereductie met galerij Led Verlichting

| Door Duurzaamvastgoed

untitledElektro-Four heeft twee galerijflats van de woningbouwcorporatie Woonbron aan de Dadeltuin, te weten de gebouwen ‘Het Casteel’ en ‘Monnickenblake’ voorzien van nieuwe galerij led-armaturen.

Voorafgaand aan de installatie is in complex ‘Monnickenblake’ de opgenomen stroom gemeten. Het ampérage voor het installeren van de led verlichting bedroeg 17,43A na het plaatsen van de gallerij LED verlichting bedroeg het ampérage slechts 3,05A. Dit betekent een besparing van ruim 80%.
Hierbij dient het volgende opgemerkt te worden. Bij de huidige meting zijn eventuele blokspanning, blindvermogen, cosQ verschuiving, etc. buiten beschouwing gelaten. Binnenkort vindt er een definitieve – zuivere – meting plaats aan een afzonderlijk armatuur. Mogelijk zal
bovengenoemd percentage enigszins bijgesteld dienen te worden.
Er kan niet met zekerheid gezegd worden dat er naast de 36 armaturen per groep geen eventuele andere verbruiksapparaten zijn aangesloten.
gallerijverlichting
Ontwikkeling
In 2008 is in een overleg tussen Woningbouwcorporatie Woonbron elektrotechnisch installatiebedrijf Elektro-Four gesproken over installatietechnische- en verlichtingstechnische zaken.
Eén van de punten die ook werd besproken, was de succesvolle ontwikkeling van de Inline Ledverlichting voor o.a. parkeergarages. De voordelen van led ten opzichte van de huidige conventionele verlichting zijn legio. Denk hierbij aan een zeer lange levensduur, de relatief lage onderhoudskosten, maar ook de lage energielasten maken Led-verlichting tot een milieuvriendelijk product. Ook de rigoureuze afname van koolstofdioxide (CO2) en/of zwaveldioxide (SO2) dragen hieraan bij.

Omdat Elektro-Four de genoemde voordelen van deze betrekkelijk nieuwe ent aan de verlichtingstak al vroegtijdig inzag, is men na de InlineLED verder gegaan met de ontwikkeling van een galerijarmatuur waarin de Led-techologie eveneens wordt toegepast.
Woonbron, voorstander van duurzaamheid in de bouw, zag wel mogelijkheden voor dit type armatuur. Dit heeft de ontwikkeling van de galerijarmatuur in een stroomversnelling gebracht.
Eind september was het eerste proefmodel dan ook een feit.
Door Woonbron zijn onder andere lichtmetingen aan de armatuur verricht. Deze resultaten gaven een verbluffend resultaat en overtroffen de verwachtingen. Een exploitatiekosten-vergelijk tussen
de bestaande conventionele armaturen en de nieuwe led armaturen met hun lange levensverwachting gaven de doorslag. De return-on-investment van deze nieuwe armaturen zou reeds na een paar jaar bereikt zijn.

Pilot
Als pilot is een tweetal etages van de nieuwe armaturen voorzien. De armaturen beschikken over een geïntegreerde schakelaar, waardoor de lichtsterkte in 4 standen in te stellen is.

Etage 12 werd op de stand High ingesteld, etage 11 op de stand Medium. Tijdens de rondgang bij avond werden ook de standen Extra High en Low gedemonstreerd en gemeten.
In overleg met Woonbron is besloten de galerij-armaturen op de laagste stand te zetten. Lichtmetingen hebben aangetoond dat er geen verlies in lichtopbrengst ontstaat t.o.v. de oude armaturen. De lichtopbrengst bleek zelfs hoger dan de gemiddelde oude armatuur. Ook de bewoners zijn zeer tevreden over de nieuwe led-armaturen. Met name de lichtsterkte werd als positief bestempeld. Uit comfort en veiligheidsoverwegingen is besloten om de armaturen in de hal voor de lift op alle etages in de stand ‘High’ te zetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elektro4led de heer Hans de Jonge