SDK Vastgoed geeft Deken van Somerenstraat nieuw gezicht

| Door IVVD aj

sdk-vastgoed-deken-van-somerenstraat-400x250SDK Vastgoed mag het gebied rondom de Deken van Somerenstraat herontwikkelen. Dat heeft het college van B en W deze week besloten. Drie gemeentelijke panden en het parkeerterrein worden aan de ontwikkelaar verkocht. Naast het college gaf ook het buurtcomité de voorkeur aan het plan ‘Nieuw Bergen’ van SDK Vastgoed. Dit advies is meegenomen in het definitieve besluit.

“Ontzettend leuk dat het gebied De Bergen nu ook echt groene bergen gaat krijgen. Het plan is vernieuwend, uniek en heel duurzaam. Een aanwinst voor de stad. Het is belangrijk dat het woonprogramma voorziet in sociale huur, middeldure huur en koopwoningen; het centrum blijft zo voor iedereen betaalbaar. Er gaat heel wat veranderen in de omgeving, daarom hebben we de buurt bij de keuze van het winnende plan betrokken. Het proces dat we met hen hebben doorlopen is een mooi voorbeeld van hoe we als overheid en omwonenden gezamenlijk optrekken, op één lijn komen en toewerken naar een gezamenlijk doel”, aldus wethouder Yasin Torunoglu van o.a. Wijken en Vastgoed.

‘Nieuw Bergen’
De verkoop en herontwikkeling bieden een uitgelezen kans om het gebied een opwaardering te geven, maar dragen ook bij aan de ambities die er liggen voor de binnenstad. Het plan ‘Nieuw Bergen’ van SDK Vastgoed onderscheidt zich door onder andere de structuur van het stedenbouwkundige ontwerp en de zeer bijzondere gebouwontwerpen. De ontwikkelaar richt zich op een concept van ‘inclusief wonen’ voor veel verschillende doelgroepen, met diverse publieksfuncties en een hoogbouw aan de Edenstraat. Een plan voor een toegankelijk en eigentijds gebied, waar men kan werken en ontspannen, elkaar kan ontmoeten of winkelen. Het grote bouwvolume combineren zij dankzij een slim ontwerp met ‘licht en lucht’. Daarnaast is ook duurzaamheid in brede zin toegepast en zeer zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn de groene daken, de zonnepanelen en het toevoegen van groen in de openbare ruimte.
Naast de gemeente gaven ook het buurtcomité en de Henri van Abbestichting hun voorkeur aan het plan van SDK en ook zij waren zeer te spreken over de inhoud. Het buurtcomité omschreef het onder meer als iconisch en vernieuwend, met een serieuze aanpak van de buurtsamenspraak. Wel vraagt het buurtcomité extra aandacht van de gemeente voor de toenemende verkeers- en parkeerdruk in de buurt, ongeacht welk plan de gemeente zou kiezen.

Selectiecriteria
Het college van B en W heeft het advies van het buurtcomité meegenomen in zijn besluit. De gemeentelijke selectiecommissie en het buurtcomité hadden eigen beoordelingscriteria. Vanuit de gemeente betrof het een mix van financiën en kwaliteit met extra punten voor duurzaamheid. Het buurtcomité keek naar:

  • Gerichtheid van het plan op langdurig wonen, in goede balans met andere functies.
  • Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen + herkenbaarheid Eindhovense DNA: Technologie, Design en Kennis.
  • Ruimtelijke kwaliteit in de openbare ruimte.
  • Sociale en fysieke veiligheid.
  • De mate waarin het plan respect toont en een meerwaarde heeft voor omliggende functies.

Planning
De komende periode gaat de gemeente in gesprek met SDK Vastgoed over de koopovereenkomst. Naar verwachting vindt in oktober 2017 de ondertekening plaats. De komende maanden wordt gekeken op welke punten de ontwikkelaar het plan nog kan verbeteren. En hoe het langjarig in stand houden van de sociale woningen en de middeldure huurwoningen geborgd kan worden. Daadwerkelijke veranderingen in het gebied zijn vanaf medio 2019 zichtbaar.