Woningstichting Laarbeek heeft Convenant GPR Gebouw getekend

| Door Duurzaamvastgoed

Onze directeurbestuurder heeft een handtekening gezet onder het convenant GPR Gebouw. Dit is een instrument waarmee de kwaliteit van een gebouw op vijf thema’s in rapportcijfers wordt uitgedrukt. De afkorting staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. De thema’s zijn: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Waarom een convenant?
De regionale woningmarkt heeft een impuls nodig op het gebied van duurzaam bouwen. Om dit te bewerkstelligen, is het Regionaal Convenant GPR Gebouw geïntroduceerd. Het convenant wordt afgesloten tussen partijen in de regio van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven-Helmond (SRE). Dit kunnen zijn: gemeenten, woningcorporaties, architecten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.
Op dit moment hebben ongeveer 50 partijen het convenant ondertekend, waaronder de gemeente Laarbeek. In het convenant spreken de verschillende partijen ambities af voor de verschillende kwaliteitsaspecten. Ze maken met elkaar afspraken over duurzaamheid en meer eenduidigheid op het gebied van de kwaliteitseisen van nieuwbouw. Partijen kunnen elkaar aanspreken op de onderlinge inspanningen om de kwaliteit van de regionale woningmarkt te verbeteren.

Wat houdt het voor ons in?
We nemen GPR Gebouw op in het programma van eisen bij nieuwbouw en onze ambitie is om gemiddeld een 7 te scoren. Dit komt overeen met de gestelde ambitie in het convenant. Omdat we nog geen project hebben gerealiseerd waarbij het GPR in het programma van eisen was opgenomen, hebben we het nieuwbouwproject van De Burcht en De Oever volgens de GPR systematiek laten beoordelen. Het project scoort gemiddeld een 7,2…… volgens het rapport een keurige ruim voldoende!