200 miljoen euro voor woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen

| Door IVVD

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) maakte dit afgelopen vrijdag bekend. Aanleiding voor de aanpak is de verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen sinds 2009, die bleek uit de CBS-cijfers van afgelopen zomer. De aanpak zal zich met name richten op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor deze doelgroep.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS): “Het aantal mensen dat in Nederland dak- en thuisloos is, is onacceptabel hoog. Bovendien maakt de huidige coronacrisis duidelijk dat we de hulp voor deze kwetsbare groep onvoldoende op orde hebben. Iedereen moet momenteel zoveel mogelijk binnenblijven, maar deze mensen kúnnen vaak niet eens binnen blijven. De urgentie om hen beter te helpen is hoog, daar kunnen we niet langer mee wachten. Daarom ben ik blij dat we hier nu concreet werk van gaan maken, samen met gemeenten, woningcorporaties, cliëntenorganisaties en zorgaanbieders. Doel is dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en mensen die dak- en thuisloos zijn zo snel mogelijk aan een eigen woonplek met begeleiding te helpen. Als mensen toch in de opvang moeten verblijven, dan bij voorkeur niet langer dan drie maanden.”

Door de € 200 miljoen voor de aanpak van dakloosheid nu toe te kennen, kunnen gemeenten al een aantal voorbereidende acties in gang zetten. Op deze manier kan er op 1 juni, wanneer het geld beschikbaar komt, direct met de uitvoering worden gestart. Later dit voorjaar presenteert staatssecretaris Blokhuis, samen met staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken), het plan van aanpak om dak- en thuisloosheid terug te dringen.

Inbreng centrumgemeenten
In december heeft staatssecretaris Blokhuis de centrumgemeenten maatschappelijke opvang gevraagd om in kaart te brengen hoeveel dak- en thuislozen zij in de regio hebben en welke woon- en zorgbehoefte er is. De aangeleverde informatie vormt de basis voor de aanpak van dak- en thuisloosheid en sluit dus zoveel mogelijk aan op de plannen en behoeften van gemeenten. Van de 43 centrumgemeenten hebben 21 gemeenten concrete plannen ingediend met extra maatregelen die zij voor deze doelgroep willen treffen en waar zij gelijk in juni mee kunnen starten. De overige gemeenten hebben meer tijd nodig voor het maken van een plan en krijgen de mogelijkheid om in 2021 alsnog te starten met de uitvoering.

Opvang tijdens de coronacrisis
Staatssecretaris Blokhuis blijft ondertussen nauw in contact met gemeenten en hulpverleners over de opvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis. Eind maart stelde hij, samen met VNG, Valente en COMO, RIVM en IJG een richtlijn vast met als doel mensen zo goed mogelijk ‘s nachts én overdag te blijven opvangen, maar tegelijkertijd cliënten en hulpverleners zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus (COVID-19).