25 x inspiratie in publicatie ‘Circulaire gebouwen’

| Door Odette Koldewey

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft een nieuwe publicatie uitgebracht over circulair bouwen. In de publicatie worden 25 mooie praktijkvoorbeelden beschreven en komen enkele experts aan het woord.

De urgentie om Nederland in 2050 circulair te maken is volgens het transitieteam groter dan ooit. Er ligt een forse uitdaging, zeker voor de bouwsector en zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant. De afgelopen jaren zijn er ook al veel circulaire gebouwen verrezen, die een breed scala aan verschillende oplossingen laten zien.

Informeren en inspireren
In de publicatie Circulaire gebouwen: strategieën en praktijkvoorbeelden komen een reeks circulaire gebouwen uitgebreid aan bod. De publicatie gaat daarnaast in op verschillende circulaire theorieën, strategieën, waardecreatie en verdienmodellen. En er staan enkele interviews in met koplopers. Het doel van de publicatie is om iedereen in de gehele bouwkolom, zowel aan de vraag- als aanbodkant, te inspireren om zelf aan de slag te gaan met circulair bouwen.
Circulariteit raakt volgens het transitieteam steeds meer ingeburgerd. Niet alleen in ons taalgebruik, maar ook in de bouwpraktijk. Logisch, want de principes achter circulair bouwen liggen voor de hand. We stoppen met het uitputten van natuurlijke grondstoffen, de uitstoot van gevaarlijke stoffen en vervuiling van onze leefomgeving. In plaats daarvan gaan we materialen hergebruiken, reduceren we onze afvalstroom en bouwen we duurzaam en toekomstbestendig.

Van lineair naar circulair
Het transitieteam waarschuwt in de publicatie dat de overgang van een lineaire naar een circulaire bouwpraktijk niet vanzelf gaat. We zullen afscheid moeten nemen van de manier waarop we talloze decennia hebben gewerkt en op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerking, met andere marktmodellen en nieuwe actoren. Er liggen daarbij ook nog veel vragen open.
De uitdaging is om te bouwen zonder uitstoot, uitputting en belasting van de leefomgeving. Dit vraagt volgens de experts om een nieuwe manier van denken en doen. Het maakt de transitie naar een circulaire bouweconomie niet alleen een technische, maar vooral ook een maatschappelijke en economische verandering. Waarbij eenieder die nog iets naar de vuilcontainer of storthoop brengt zich afvraagt: kan het ook anders?

Kennis in beeld
De publicatie Circulaire gebouwen: strategieën en praktijkvoorbeelden brengt de reeds opgedane kennis over circulair bouwen op een toegankelijke wijze in kaart. De publicatie, een uitgave van RVO in het kader van de Circulaire Bouweconomie, is onlangs tijdens het verbindingsfestival gelanceerd.
De publicatie Circulaire gebouwen; Strategieën en praktijkvoorbeelden (uitgave RVO) is hier te downloaden.