300x Beschermd wonen in Amsterdam

| Door IVVD

amsterdam-400x250FAME sluit ontwikkelovereenkomst voor 300 woningen voor mensen met een intensieve zorgvraag met zorgorganisatie Amstelring in Amsterdam.

De Amsterdamse zorgorganisatie stelt vast dat er een grote behoefte is aan woningen voor mensen die een beschermde woonomgeving nodig hebben, zoals mensen met dementie of mensen met een somatische ondersteuningsvraag. Naast deze kwantitatieve vraag is er behoefte aan veel meer differentiatie aan woonconcepten.

Amstelring heeft de visie om mensen te ondersteunen in de eigen manier van leven, ook als de eigen regie door een ziekte tot een minimum is teruggedrongen. Ook willen mensen meer keuzevrijheid in de manier waarop de zorgindicatie wordt verzilverd. Deze visie sluit naadloos aan bij het woonconcept Beschermd Wonen, dat FAME onder het motto ‘Van Verblijf Naar Wonen’ ontwikkelde.

Het woonconcept is een samenhangende visie op wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten, waarbij het huisvestingsconcept zich kenmerkt door zelfstandige tweekamerappartementen, geclusterd aan een straatje met buurtkamer met zitjes en nisjes. Het appartement is dusdanig ontworpen dat mensen met dementie zich er goed kunnen oriënteren en er intensieve zorg geboden kan worden. De appartementen worden op een dusdanige manier geclusterd dat mensen op eigen gelegenheid het appartement kunnen verlaten om anderen te ontmoeten of gezamenlijk te eten in bijvoorbeeld een van de buurtkamers. Het concept is volledig voorbereid op een contractuele en financiële scheiding van wonen en zorg.