42 Appartementengebouwen van Portaal voorzien van zonnepanelen

| Door IVVD

portaal_dak_flatWoningcorporatie Portaal heeft in zes maanden tijd 42 woongebouwen in Amersfoort, Arnhem, Leiden, Nijmegen en Utrecht voorzien van zonnepanelen.

Met deze investering wil de woningcorporatie de duurzaamheid van haar woningen vergroten en woonlasten verlagen. Portaal verwacht in de komende zes maanden nog eens ruim 70 flats te voorzien van zonnepanelen.

Met de bestaande en geplande plaatsingen telt Portaal begin 2018 naar verwachting zo’n 150 appartementengebouwen die voorzien zijn van zonnepanelen. Dirk-Jan van der Zeep, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Portaal: “Door de zonnepanelen zorgen wij dat deze woningen betaalbaar blijven en duurzaam zijn.”

Voordeel gedeeld met huurders
De zonnepanelen op appartementencomplexen wekken elektriciteit op voor de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals voor de verlichting van het trappenhuis en de galerijen en indien aanwezig voor automatische deuren en liften. Met deze ingreep zijn er voor het beheer van het gebouw minder fossiele brandstoffen nodig, het voordeel wat dat oplevert geeft Portaal voor de helft terug aan haar huurders. De andere helft is voor Portaal en wordt gebruikt om deze verduurzamingsmaatregel te financieren.

Daling van servicekosten
Op dit moment vindt de doorbelasting van de elektriciteitskosten in deze woongebouwen plaats via de servicekosten. Als er zonnepanelen geplaatst zijn, komt de helft van de opgewekte energie ten goede aan de huurders. Voor de huurders betekent dit dat hun servicekosten voor energie daardoor licht dalen.

Meer manieren
Het plaatsen van zonnepanelen is één van de manieren waarop Portaal de duurzaamheid van haar woningen vergroot. Daarnaast worden in de meeste renovatieprojecten duurzaamheidsmaatregelen genomen, zoals het toevoegen van isolatie. Portaal neemt tenslotte ook deel aan de Stroomversnelling, een initiatief van bouwers en woningcorporaties, om de Nul op de Meter renovatie van huurwoningen mogelijk t