5 miljoen m2 in Maatschappelijk Vastgoed Scan

| Door IVVD

In de Maatschappelijk Vastgoed Scan van BNG Bank is door gemeenten meer dan 5 miljoen m2 vastgoed ingevoerd. De scan helpt gemeenten bij de inventarisatie en uitwerking van het nemen van maatregelen om vastgoed te verduurzamen.

Uitrol naar andere klantgroepen
Eind 2017 heeft BNG Bank de Maatschappelijk Vastgoed Scan gelanceerd. De online tool is bij gemeenten als eerste klantgroep onder de aandacht gebracht. Inmiddels wordt deze door bijna 150 klanten gebruikt. Er zijn ruim 5.000 panden in de online tool ingebracht. De scan geeft klanten snel inzicht in de mogelijke maatregelen en bijbehorende kosten om vastgoed te verduurzamen. Hiermee kan een versnelde verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed worden gerealiseerd. Inmiddels is BNG Bank gestart met de uitrol van de Maatschappelijk Vastgoed Scan bij andere klantgroepen, zoals wonen, zorg en onderwijs.

Ook commercieel vastgoed
Andere banken, zoals Rabobank, ING Bank en ABN AMRO bieden ongeveer dezelfde scan aan bij eigenaren van commercieel vastgoed. De door het adviesbureau CFP ontwikkelde scan werkt met specifieke gebouwcategorieën waarbij bijzondere kenmerken (gebruiksuren, specifieke voorzieningen) zijn onderscheiden. Maatschappelijke gebouwen als schoolgebouwen of sportaccommodaties wijken qua gebruiksprofiel flink af van kantoorgebouwen die “9to5” worden gebruikt. Dat leidt tot andere verduurzamingsmaatregelen en terugverdientijden. Kortom; de Maatschappelijk Vastgoed scan is op maat gemaakt voor de eigenaren van maatschappelijke gebouwen.

Meer informatie?
Kijk op https://www.bngbank.nl/mvs voor meer informatie over de Maatschappelijk Vastgoed Scan. Naast de inhoudelijke informatie zijn screenshots, een klantcasus van de gemeente Goes en een link naar de demo-omgeving te vinden.