55 miljoen extra voor schoolgebouwen in Leiden

| Door Odette Koldewey

De gemeente Leiden trekt 55 miljoen extra uit voor onderwijshuisvesting in de stad tot 2032. Dit bedrag wordt geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen naast de 75 miljoen die Leiden twee jaar geleden al uittrok.

Door een enorme stijging van de bouwkosten zijn er in Leiden de afgelopen jaren problemen ontstaan op het gebied van onderwijshuisvesting. Veel scholen wachten op nieuwbouw of renovatie, maar de 75 miljoen die twee jaar geleden hiervoor is begroot, blijkt nu al niet meer toereikend. Een aantal scholen moet daarom tot in ieder geval 2024 wachten op nieuws over de renovatie van hun gebouw omdat er dan pas wordt besloten over het geld dat nodig is voor deze projecten.

Vrije School Mareland – Leiden

2.500 euro per vierkante meter
In 2019 bleek de 1.600 euro per vierkante meter waarmee werd gerekend al lang niet meer te kloppen. ‘De feitelijke kosten, op basis van de ervaringen bij aanbestedingen, zijn inmiddels meer dan 2.500 euro per vierkante meter’, concludeerde onderwijswethouder Paul Dirkse destijds. Die conclusie zorgde er vorig jaar al voor dat een aantal (nieuw)bouwprojecten werd uitgesteld en nu blijkt dat er ook veel extra geld nodig is.
Bovenop de eerder toegezegde 75 miljoen euro tot 2030, is er nog eens bijna 55 miljoen euro nodig om alle scholen in Leiden tot 2032 van goede huisvesting te kunnen voorzien. Dat bedrag is zo groot, dat Dirkse de gemeenteraad niet vraagt om dat nu in één keer beschikbaar te maken. Een eerste financiering van 24 miljoen euro moet voorlopig volstaan, de overige 31 miljoen wordt dan later vrijgemaakt.

Mareland groeit snel
De komende jaren worden er miljoenen geïnvesteerd in de renovatie en nieuwbouw van verschillende scholen in Leiden. Ook wordt de renovatie van Vrije School Mareland nu al gefinancierd, terwijl de werkzaamheden pas in 2026 zullen starten. In 2024 kijkt de gemeente opnieuw naar het masterplan voor onderwijshuisvesting, het zogenoemde Integraal Huisvestingsplan (IHP). De gemeenteraad zal dan ook moeten beslissen het tweede deel van de extra financiering voor onderwijsgebouwen; ruim 30 miljoen euro.

Wethouder Dirkse wil voorkomen dat er in 2024 helemaal van voren af aan wordt begonnen

Nieuwe plannen in 2024
Dat de gemeenteraad in 2024 over een nieuw plan in debat gaat en dan ook stemt over extra geld, betekent volgens de onderwijswethouder niet dat de huidige langetermijnplannen dan helemaal anders kunnen worden. Doordat hij nu al twaalf jaar vooruitblikt en de gemeenteraad daarin meeneemt, wil Dirkse voorkomen dat er in 2024 helemaal van voren af aan wordt begonnen. De huidige plannen worden dan wel uitgebreid en aangepast op basis van de laatste nieuwste leerlingenprognoses, maar de huidige planning blijft daarvoor de basis.