8 trends voor 2024

| Door Dieuwke van Vuure

[Door: Wim Fieggen, IVVD]

Het woord “crisis” komt steeds vaker voor in het dagelijks nieuws. Of het nu gaat over energiearmoede, inflatie, oorlog, rente, tekort aan woningen en personeel of de opwarming van onze aarde. Het raakt en benauwt ons. Welke kant gaat het op in 2024? Ik zie de volgende 8 trends.

Bestaanszekerheid
Het thema bestaanszekerheid staat stevig op de kaart en wordt “kamerbreed” gedragen. Welke keuzes worden er gemaakt en hoe worden die betaald? Het basisinkomen voor iedereen lijkt de voorkeur te hebben, te financieren door afschaffing van toeslagen, inkrimping van de overheid en hogere lasten voor de sterke schouders. De verzorgingsstaat is weer helemaal terug en gaat de komende jaren niet meer weg.

Innovatie in de bouw
Modulair, fabrieksmatig bouwen van woningen is een innovatie die doorbreekt, als antwoord op gestegen bouwkosten, tekort aan personeel en lange doorlooptijd van projecten. Precies wat er nu nodig is. Maar ook op het gebied van duurzaamheid voor de bestaande bouw worden grote stappen gezet, met bijvoorbeeld lichtgewicht zonnepanelen, kostenefficiënte verwarmingsoplossingen en slimme vergroening van daken en gevels. Ik ben enthousiast. U wordt dat ook in 2024.

Makkelijker financieren met duurzaamheid
Niet iedereen realiseert zich dat banken zich ook aan duurzaamheid doelstellingen moeten houden. Vrij vertaald kunnen banken makkelijker duurzaam vastgoed financieren dan niet duurzaam vastgoed. In tijden van hoge rentestanden weegt dat door. Duurzaam vastgoed zal in 2024 daarom makkelijker te financieren zijn.

Duurzame maatschappelijk meerwaarde
Rentmeesterschap is de kern van de ESG-doelstellingen waaraan pensioenfondsen, het bedrijfsleven en ook banken moeten voldoen. Vrij vertaald “We zijn tijdelijke passanten en moeten de aarde beter achterlaten dan we haar gebruiken”. Dit wordt naar mijn overtuiging het centrale principe in 2024. Voor nieuw en bestaand vastgoed te vertalen in “duurzame maatschappelijk meerwaarde”.

Meer groen rond en in gebouwen
Klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving krijgen steeds meer aandacht. Meer groen rond en in gebouwen zorgt enerzijds voor verkoeling bij hoge temperaturen en het vasthouden van regenwater in natte periodes en anderzijds voor een stimulerende, gezonde leefomgeving. Het mes snijdt aan twee kanten. Meer groen rond en in gebouwen moet.

Waardegestuurd assetmanagement centraal
Elke vastgoedorganisatie heeft te maken met een stapeling van ambities zoals intern vanuit de organisatie en als extern vanuit de maatschappij. Budgetten zijn echter niet oneindig. Prioriteiten stellen is belangrijker dan ooit. Met de nieuwe norm voor assetmanagent, NEN 8026, krijgt “waardegestuurd assetmanagement” een centrale plaats. Prioriteiten worden duidelijk en zijn een stevige basis voor het handelen.

Pionieren voor een betere toekomst
Durven en experimenteren, zonder taboes en grenzen, staat op de agenda als reactie dat alles op alle fronten vast dreigt te lopen. Innovatie en technologie zorgen voor kansen die we voorheen niet konden bevatten. Aansprekend voorbeeld is de nieuwe stad “The Line” in Saudi-Arabië. Een stad zonder auto’s en nul koolstofemissie. Alle essentiële dagelijkse diensten, zoals scholen, medische klinieken, vrijetijdsvoorzieningen en groene ruimten zijn binnen vijf minuten lopen te bereiken.

Vertrouwen weer centraal
Natuurlijk gaat niet alles goed, maar dat is geen reden om steeds meer nieuwe regels te maken om te voorkomen dat het fout gaat. Elk initiatief gaat zo verloren in een mêlee aan regels. Het is tijd ervan uit te gaan dat het overgrote deel van de mensen het goed wil doen en die mensen het vertrouwen te geven. Positief denken, elkaar vertrouwen en minder regels is de trend voor 2024.