80-er jaren pand in Emmen krijgt nieuw leven voor Belastingdienst en Nationaal Archief

| Door IVVD

emmen-bendienplein-5-impressie-400x250Het Rijksvastgoedbedrijf maakt het pand aan het Bendienplein 5 in Emmen geschikt voor de huisvesting van de Belastingdienst en het Nationaal Archief. Voorheen was hier de Topografische Dienst gevestigd.

In totaal komen er in het Rijkskantoor 156 werkplekken Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) voor meer dan 220 gebruikers. Het overige deel van het gebouw waar voornamelijk archiefstukken worden opgeslagen zal in gebruik worden genomen door het Nationaal Archief en wordt ingericht als kantoor en publieke ruimte waar de archiefstukken kunnen worden ingezien. In totaal omvat de archiefbewaarplaats 90 km1 archiefstelling waar strenge klimaateisen op van toepassing zijn.

Voor de energievoorziening en de klimaatbeheersing wordt gebruik gemaakt van de nieuwe duurzame technieken en materialen. Er komen een warmte- en koude opslag met warmtepompen en zonnepanelen. Traditionele gasaansluiting zal niet nodig zijn. Het is een “all-electric”-gebouw, waarbij gevels, daken en glas zeer goed worden geïsoleerd.

Geschiedenis
In het kader van de spreiding van rijksdiensten werd de Topografische Dienst Nederland gefaseerd verplaatst van Delft naar Emmen. Het pand aan het Bendienplein 5 in Emmen, werd in 1984 opgeleverd en betrokken. In 2010 kwam het weer leeg te staan doordat de Topografische Dienst verhuisde naar Zwolle.
Het gebouw is ontworpen door Jan Dirk Peereboom Voller, die van 1977 tot 1985 werkzaam was als architect bij de Rijksgebouwendienst. Het is een zakelijk vormgegeven gebouw, waarbij de functionele eisen leidend waren in de vormgeving. Het is een sober en doelmatig gebouw. Het is een utilitair gebouw met een krachtige uitstraling en vormgeving. De sterke hoofdvormen en consequente ritmiek in de gevel, zorgen voor de architectonisch kracht. Het rigide stramien dat aan de basis ligt wordt consequent d