800 studenten- en jongerenwoningen in nieuwe Amsterdamse Sluisbuurt

| Door IVVD

De gemeente Amsterdam en DUWO hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van studenten- en jongerenhuisvesting in de toekomstige Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Het gaat om circa 800 woningen.

Heleen de Vreese (voorzitter CvB DUWO), Carolien Schippers (directeur Grond & ontwikkeling Gemeente Amsterdam) en Jet de Ranitz (voorzitter CvB InHolland)

Het plan voorziet in de bouw van een mix van studenten- en jongerenwoningen in twee gebouwen. De woningen komen te staan in een splinternieuwe woonwijk, die op de kop van Zeeburgereiland wordt gebouwd. Het gebied is nu nog helemaal leeg, maar er moet een groene, aan het water gelegen woonwijk met ruim 5.500 verschillende soorten huur- en koopwoningen verrijzen.

Duurzaam en groen
Dankzij de exclusiviteitsovereenkomst die DUWO met de gemeente heeft gesloten, kan zij in de Sluisbuurt aan de slag met een plan voor studenten- en jongerenwoningen. Voor de planontwikkeling is MEI Architecten in de arm is genomen. De nieuwbouw krijgt merendeels zelfstandige woningen met algemene ruimten en voorzieningen en commerciële of maatschappelijke bedrijfsruimten op de begane grond, die voor de nodige levendigheid zullen zorgen.

Net als rest van de Sluisbuurt wordt het DUWO-complex zeer duurzaam. Voor de nieuwe wijk gelden forse duurzaamheidseisen, waaraan elk gebouw moet voldoen en de hele wijk wordt aangesloten op het warmtenet dat restwarmte uit het Oostelijk Havengebied gebruikt. Er komen geen gasaansluitingen. Het duurzame en groene karakter van de nieuwe wijk komt ook tot uiting in de infrastructuur. Er valt straks veel te wandelen, fietsen en sporten; het gebied wordt autoluw.

Inholland
Vlakbij komt ook een nieuw onderwijsgebouw van Hogeschool Inholland. DUWO hoopt daarom bij de bouw van het complex gelijk op te kunnen gaan met de nieuwbouw van de hogeschool, zodat de woningen kunnen worden opgeleverd als ook het nieuwe onderwijsgebouw de deuren opent.

De verwachting is dat de nieuwbouw van de woningen voor studenten en jongeren eind 2020/begin 2021 kan beginnen en eind 2022/begin 2023 zou kunnen worden opgeleverd.