Aardgasvrije gebouwen: méér investeringen, méér banen

| Door IVVD

zon_en_windAls Nederland erin slaagt woningen en gebouwen in de komende twintig jaar op grote schaal aardgasvrij te maken, levert dat méér op dan alleen een aanzienlijke beperking van de CO2-uitstoot. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat ook de economie erbij gebaat is. Een aardgasvrije gebouwde omgeving leidt tot meer banen en een betere handelsbalans. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TKI Urban Energy.

Van de Nederlandse CO2-uitstoot komt 18% voor rekening van de gebouwde omgeving. Volgens de studie van CE Delft kunnen alternatieven als warmtenetten met aardwarmte, all-electric woningen met warmtepompen, hernieuwbaar gas en duurzame biomassa – in combinatie met isolatie – het aardgas overbodig maken.

CE Delft verwacht dat er door de energietransitie in de gebouwde omgeving zo’n 11.000 extra banen ontstaan. Afscheid nemen van gas zorgt verder voor 75 miljard euro aan extra investeringen, waarvan bijna 50 miljard in de bouw- en installatiesector. Bovendien hoeft Nederland straks minder aardgas te importeren en dat is gunstig voor de handelsbalans.

Voorzitter UNETO-VNI ‘enthousiast, maar realistisch’
Installateurskoepel UNETO-VNI is een van de prominente leden van de NVDE. Voorzitter Doekle Terpstra is overtuigd van de voordelen die horen bij een toekomst zonder aardgas. ’Dit onderzoek laat zien dat de voordelen niet alleen zitten in duurzaamheid, maar ook in een verhoogde economische dynamiek. Het is de moeite waard om er naar toe te werken.’
Terpstra wijst er wel op dat een toekomst zonder aardgas niet van de ene op de andere dag mogelijk is: ‘Een aardgasloze nieuwbouw is betrekkelijk eenvoudig en redelijk snel te realiseren. Voor bestaande gebouwen ligt dat natuurlijk heel anders. Om die van het gas af te helpen, hebben we nieuwe netwerken, technieken en kennis nodig. We praten over het transformeren van een complexe infrastructuur. Dat is mogelijk als we het goed aanpakken en er de tijd voor nemen. Ik ben enthousiast, maar ook realistisch. Het zou mooi zijn als het nieuwe kabinet de gasloze ambities ondersteunt en actief meewerkt aan het faciliteren ervan.’

Niet vanzelf
De studie van CE Delft laat zien dat de transitie niet vanzelf zal plaatsvinden en bovendien niet gratis is. Volgens de NVDE komen maatschappelijke kosten als CO2-uitstoot en luchtvervuiling nu onvoldoende tot uiting in de prijs van het aardgas. Door de huidige lage aardgasprijs zou een overgang naar aardgasvrije wijken zorgen voor een daling van de economische groei met 0,2%. De NVDE pleit daarom voor een andere, meer reële beprijzing van zowel aardgas als duurzame vormen van energie.