Acht trends voor 2023

| Door Odette Koldewey

COLUMN Wim Fieggen – Wat was, biedt geen houvast. Geleidelijk aan wordt wel meer duidelijk waar het naar toegaat. Ik zie de volgende 8 trends voor 2023.

Wim Fieggen is directeur IVVD

COLUMN Wim Fieggen
Alles is in beweging. ‘We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk’, zei professor transitiekunde Jan Rotmans al eens. En dat zorgt voor onzekerheid. Wat was, biedt geen houvast. Geleidelijk aan wordt wel meer duidelijk waar het naar toegaat. Ik zie de volgende 8 trends voor 2023.

Scheiden wonen en zorg dé norm voor de woningmarkt
Door vergrijzing en ontgroening lopen de zorgkosten fors op. De component huisvesting wordt door het scheiden van wonen en zorg uit de zorgkosten gehaald. Iedereen betaalt gewoon voor de eigen huisvesting, welke vorm van zorg iemand ook nodig heeft. De woningmarkt moet zich instellen op zorgverlening aan huis of in clusters van woningen.

Autonomie maakt plaats voor samenwerking
Eén ding is duidelijk. De maatschappij wordt steeds complexer. Oplossingen voor de vele problemen van deze tijd vereisen een multidisciplinaire aanpak en daarvoor is samenwerking tussen organisaties een noodzaak. Intern gerichte organisaties gaan het niet redden. Alles en iedereen staat met elkaar in verbinding. Het netwerk van organisaties gaat het wel redden.

Sociale impact centraal bij maatschappelijk én commercieel vastgoed
In het maatschappelijk vastgoed gaat het al heel lang over het maatschappelijk rendement, de meerwaarde van vastgoed in termen van geluk en gezondheid. Beleggers in commercieel vastgoed hebben te maken met ESG-vereisten. Sociale impact maakt daar deel vanuit en legt zo de verbinding met maatschappelijke (vastgoed)organisaties.

Kunstmatige Intelligentie wordt allesbepalend in vastgoed
Het gebruik van kunstmatige intelligentie geeft superieur inzicht in het gedrag en behoeften van de gebruiker van vastgoed. Oplossingen worden gerichter, persoonlijker en waardevoller. Het geeft ook een superieur inzicht in de financiële kant van bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen. Waar en wanneer moeten er voorzieningen komen, maar vooral ook waar niet.

Biobased bouwen wordt de norm
In toenemende mate is bouwen op basis van natuurlijke materialen zoals hout, veelal aangeduid als biobased, de oplossing om de voetafdruk van de bouwsector te verlagen. Vastgoed zal zo een centrale rol vervullen in een duurzame ontwikkeling van de maatschappij en bijdragen aan een circulaire economie.

Denk na over kansen
Waar gaat het heen? Waar staat jouw sector? Neem de tijd om na te denken welke kansen de verandering van tijdperk jouw organisatie biedt. Er zullen meerdere kansen en daarmee meerdere toekomstscenario’s zijn. Het geeft op zijn minst inzicht in te maken keuzes, want gisteren is niet meer. Dat tijdperk is afgesloten.

Haalbare belofte aan de gebruiker
Geen idee wat de prijs van energie zal doen, in welke mate benodigde grondstoffen en materialen beschikbaar zullen zijn en wanneer de arbeidsmarkttekorten opgelost zijn. Deze onzekerheid geldt voor alle sectoren. Gek genoeg moeten organisaties daarom de lat lager leggen. Het leveren van kwaliteit staat gelijk aan gewekte verwachtingen van de gebruiker. Vertel wat wel en wat niet kan.

Investeer in mensen
‘It’s all about people’. Gaat het bij gebruikers alleen over beleving? Gaat het bij werknemers alleen over geldelijke beloning? Meer dan ooit is het belangrijk gebruikers / werknemers serieus te nemen. Het kan dan om simpele dingen gaan als gevoel erbij te horen en gezien te worden. Het gaat om een betekenisvolle maatschappij, om meerwaarde. Om de wil te investeren in mensen.

Wim Fieggen is directeur IVVD met een professionele achtergrond van vele jaren in vastgoedsturing en duurzaamheid bij vastgoedfondsen.