Actie begint met inzicht

| Door IVVD

Gebouweigenaren helpen om snel, slim en zorgvuldig gebouwen te verduurzamen, dat is het doel van FastLane. Met deze aanpak van Royal HaskoningDHV krijgen organisaties inzicht in de voor hun vastgoedportefeuille noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen en kunnen ze op een eenvoudige manier verschillende scenario’s doorrekenen.

Eva Klein Schiphorst: ‘FastLane bundelt onze expertise op het gebied van verduurzaming van gebouwen, actuele marktdata en de informatie van gebouwen in één softwaretool. Met onze aanpak kunnen organisaties op een eenvoudige manier verschillende scenario’s voor verduurzaming doorrekenen’

Eva Klein Schiphorst, directeur van de Business Unit Public Buildings bij Royal HaskoningDHV, is overtuigd van de kracht van de FastLane-aanpak. ‘We moeten serieus aan de slag met het verduurzamen van vastgoed. Er ligt een enorme opgave. Voor organisaties is het lastig om in actie te komen. Ze weten niet goed waar ze moeten beginnen en zien door het oerwoud aan maatregelen niet altijd wat de beste en meest efficiënte oplossingen voor hun gebouwen zijn. Met FastLane bieden we deze organisaties inzicht en overzicht, zodat ze hun ambities op het gebied van verduurzaming kunnen vertalen naar concrete doelstellingen en een haalbaar en uitvoerbaar plan van aanpak.’

Met FastLane wil RoyalHaskoningDHV de verduurzamingsontwikkeling versnellen en organisaties daarbij ondersteuning bieden. Klein Schiphorst: ‘We merken dat er bij veel organisaties een grote behoefte is aan inzicht in wat de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid voor impact heeft op hun gebouwen. Dit inzicht is nodig om de juiste keuzes te maken en onnodige investeringen te voorkomen. Met onze FastLane-aanpak kunnen we op een snelle en slimme manier inzicht bieden in welke investeringen het meeste rendement opleveren, zowel op portefeuilleniveau als op pandniveau. Door duidelijk te maken dat investeringen echt rendement opleveren, krijg je ook de bestuurders en stakeholders mee.’

Eenvoudig scenario’s doorrekenen
De FastLane-aanpak biedt een werkwijze waarbij met behulp van een softwaretool op een geautomatiseerde manier maatwerk geleverd wordt. Het biedt daarmee inzicht en overzicht aan partijen die veel vastgoed hebben. ‘Met behulp van deze softwaretool kunnen organisaties op een eenvoudige manier verschillende scenario’s, bijvoorbeeld voor gasloos of CO2-neutraal, doorrekenen. Ze kunnen snel zien wat de effecten van bepaalde besluiten zijn op de ambitie, de portefeuille en dus op de financiën. Eventueel kunnen ze met de tool nog meer inzoomen en zelfs op pandniveau kijken wat de gevolgen zijn van bepaalde verduurzamingsmaatregelen.’

De aanpak van RoyalHaskoningDHV bestaat uit vijf stappen. ‘We verzamelen informatie over de gebouwen, het vloeroppervlak, de installaties enzovoort. Vervolgens onderzoeken we de gebouwen om de werkelijke situatie in beeld te krijgen. In stap drie kijken experts, en dus ook de gebouweigenaren zelf, naar het totale beeld en komen zij met een selectie van maatregelen. Daarna berekenen we de effecten van deze maatregelen en van verschillende scenario’s. Dat resulteert in een overzicht van de te nemen maatregelen per gebouw en voor de portefeuille als geheel. Dit overzicht, in de vorm van een dashboard, is via de softwaretool van FastLane 24 uur per dag in te zien op laptop, tablet of telefoon.’

FastLane biedt inzicht, van grof naar fijn
De kracht van de FastLane-aanpak zit volgens Klein Schiphorst in de eenvoud van de aanpak. ‘Als het om verduurzaming gaat, hebben mensen vaak de neiging het heel ingewikkeld te maken. Dat willen we met deze aanpak voorkomen. De mensen die hier beslissingen over moeten nemen zijn geen energiedeskundigen, die willen simpelweg aan de hand van cijfers beslissingen nemen. Maar het gaat hier wel over veel geld. Bij maatschappelijk vastgoed zelfs over publiek geld. Je moet dus goed kunnen uitleggen waarom je bepaalde maatregelen neemt en wat de gevolgen van deze maatregelen zijn. FastLane biedt dat inzicht, van grof naar fijn. Daarbij borgen wij dat de maatregelen voldoen aan alle wettelijke eisen.’

De FastLane-aanpak wordt door RoyalHaskoningDHV al met succes ingezet voor diverse organisaties, waaronder de gemeente Gouda en de gemeente Tilburg. ‘In beide gevallen werken we aan de verduurzaming van diverse gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. In Gouda zijn we inmiddels gestart met de implementatie van maatregelen in vier publieke gebouwen, waaronder de stadschouwburg.’

Voor organisaties die niet meteen in het diepe willen duiken heeft het ingenieursbureau de FastLane-routekaart ontwikkeld. ‘Klanten die eerst op bestuurlijk niveau gevoel willen krijgen voor onze aanpak, kunnen gebruik maken van deze routekaart. Daarmee wordt op een hoger abstractieniveau gekeken naar het vastgoed. Zo kunnen we deze organisaties op een minder gedetailleerd niveau inzicht bieden in waar we het over hebben en kunnen we al een grof beeld schetsen van de verschillende scenario’s. Daarmee geef je ze ook een tool in handen voor een interne discussie.’

De meerwaarde van de FastLane aanpak zit ’m volgens Klein Schiphorst niet alleen in het eindresultaat – het inzichtelijke dashboard van de softwaretool – maar juist ook in de stappen daarvoor. ‘De FastLane-aanpak bundelt de expertise van Royal HaskoningDHV op het gebied van verduurzaming van gebouwen, een actuele database met maatregelen, indicatieve prijzen, energiemodellen en benchmarkingtools, én de informatie van de gebouwen in kwestie in één softwaretool. Organisaties kunnen daardoor snel en slim kiezen uit haalbare en uitvoerbare pakketten aan maatregelen waarmee ze de optimale aanpak voor hun gebouwportefeuille kunnen bepalen.’

Kijk voor meer informatie over FastLane op www.royalhaskoningdhv.com/fastlane