ActiZ brengt opgave passende woonvormen in beeld

| Door IVVD

De komende jaren is een forse uitbreiding van het aantal passende woonvormen nodig door de vergrijzing en toename van behoefte aan ouderenzorg. Daarvoor moet op lokaal niveau het gesprek gevoerd worden. Branchevereniging ActiZ ontwikkelde een doorklikbare presentatie over de toekomst van wonen en zorg voor ouderen. Een hulpmiddel voor zorgorganisaties om op lokaal niveau het gesprek te voeren met woningcorporaties en gemeenten.

Cijfers en ontwikkelingen
Rick Hogenboom, directeur-bestuurder van De Posten en lid van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg: “Het aantal ouderen groeit. Het aantal thuiswonende ouderen verdubbelt de komende jaren en daarmee ook de behoefte aan zorg en ondersteuning.” De presentatie van ActiZ biedt cijfers en overzicht van ontwikkelingen die belangrijk zijn voor wonen en zorg voor ouderen. Hoe ziet de vergrijzing er landelijk uit? Wat betekent dit voor de behoefte aan zorg? En hoe kan daarin worden voorzien? De presentatie van ActiZ is een hulpmiddel en biedt een startpunt voor zorgorganisaties om dit gesprek op lokaal niveau te starten met gemeenten en woningcorporaties. Rick Hogenboom: “De presentatie helpt zorgorganisaties bij het voeren van het gesprek met gemeenten en woningcorporaties over wat er nodig is voor huisvesting van ouderen.”

Meer passende woonvormen
Het Zorgvastgoedrapport van CBRE stelde eerder dit jaar dat er 1000 nieuwe zorglocaties nodig zijn in Nederland om huidige tekorten en wachtlijsten voor seniorenhuisvesting op te vangen. En uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de landelijke aanpak langer thuis wonen knelt in de regio. Zo blijken 6,5% van alle ouderen te wonen in woningen die niet of alleen tegen hoge kosten bouwkundig zijn aan te passen aan minder mobiliteit. Dit aantal loopt in de toekomst naar verwachting op. Of er ontbreken, voornamelijk buiten de Randstad, voorzieningen op loopafstand die belangrijk zijn voor langer thuiswonende ouderen. ActiZ ziet daarom dat er meer passende woonvormen nodig zijn tussen thuis en het verpleeghuis. Dat sluit ook aan bij de wensen van veel ouderen. Hogenboom: “En dat begint ermee om per gemeente zicht te krijgen op wat er nodig is: wat is in onze gemeente de woon/zorgopgave? Daarna kunnen partijen, gebruik makend van elkaars expertise, een woninggat voor ouderen voorkomen.”

Download presentatie ‘De toekomst van wonen en zorg voor ouderen’ (pdf)