ActiZ publiceert toolkit Duurzaamheid

| Door Odette Koldewey

ActiZ heeft een toolkit ontwikkeld voor verduurzamen. Daarin zit informatie over verplichtingen en wetgeving, hulpmiddelen voor verduurzaming, inspirerende voorbeelden en handige websites.

‘Duurzaamheid moet onderdeel van ons denken worden’
Een duurzame toekomst is een gezonde toekomst. Dat is het uitgangspunt van de ActiZ visie op duurzaamheid. Om zorgorganisaties meer handvatten te bieden om aan de slag te gaan met duurzaamheid, heeft ActiZ een toolkit ontwikkeld. In de toolkit zit gereedschap zoals informatie over verplichtingen en wetgeving, hulpmiddelen voor verduurzaming, inspirerende voorbeelden en handige websites.

Green Deal Duurzame Zorg
De toolkit is gestructureerd aan de hand van de vier pijlers van de Green Deal Zorg. De Green Deal Duurzame Zorg 2.0, waaraan ActiZ zich verbonden heeft, is een onderdeel en uitwerking van de ambities uit het Klimaatakkoord, het Akkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De Green Deal Zorg is opgedeeld in vier pijlers: CO2-reductie van de gebouwde omgeving; bevorderen van circulaire bedrijfsvoering; verminderen medicijnresten in afvalwater en verbeteren van een gezond leef- en werkklimaat. Ook individuele zorgorganisaties kunnen de Green Deal ondertekenen en daarmee kennis en voorbeelden ontsluiten en laten zien welke maatregelen omtrent duurzaamheid zij treffen.

Veel zorgorganisaties zien duurzaamheid als iets extra’s, maar het moet onderdeel van ons denken worden, Hans Groenendijk, bestuurder Woonzorggroep Samen en lid ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg.

Duurzaamheid moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de ouderenzorg.

Hans Groenendijk, bestuurder Woonzorggroep Samen en lid ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg

‘Veel zorgorganisaties zien duurzaamheid als iets extra’s, maar het moet onderdeel van ons denken worden. Verduurzamen gaat niet om moeten maar om willen. Ook zorgmedewerkers zullen steeds vaker kiezen om te gaan werken bij en organisatie die duurzaamheid echt serieus oppakt. Duurzaamheid maakt je als werkgever aantrekkelijk.’

Routekaart duurzaamheid
In de toolkit is onder meer een tool voor het opstellen van een routekaart opgenomen. De tool, om de effecten van duurzaamheidsbeleid inzichtelijk te maken, is kosteloos aan te vragen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle maatschappelijke organisaties met een eigen ‘routekaart duurzaamheid’ moeten laten zien hoe ze werken aan de energietransitie.

De deadline voor het indienen van de eigen routekaart is 1 juli 2021. De handreiking van ActiZ, VGN, GGZ Nederland en het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) helpt zorgorganisaties hierbij. Meer informatie over de routekaart wordt verstrekt via het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).
Komend jaar zet ActiZ zich onder andere in voor vermindering van de verantwoordingsdruk rondom duurzaamheid. Daarbij is het uitgangspunt dat er één verantwoording voor verduurzaming van zorgvastgoed is.

Dit in plaats van afzonderlijke verantwoording van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), informatieplicht en routekaart. Daarnaast deelt ActiZ kennis en inspirerende voorbeelden van duurzaamheid en de aanpak van verschillende leden.