ActiZ: Wonen en zorg voor ouderen moet anders georganiseerd worden

| Door Odette Koldewey

Wonen en zorg voor ouderen moet snel anders worden georganiseerd. Dat is de boodschap van het witboek ‘Ouderen, zorg en wonen’, dat ActiZ onlangs heeft gepubliceerd. Volgens de brancheorganisatie voor ouderenzorg moet de landelijke politiek ingrijpen. Ook vindt ActiZ het hoog tijd voor acties van publieke en private partijen op lokaal en regionaal niveau.

Door de vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel is het onderwerp zorg, wonen en ouderen actueler dan ooit, zo stelt de brancheorganisatie. In het witboek beschrijft ActiZ de uitdagingen op het gebied van zorg, wonen en ouderen. Diverse deskundigen komen in het witboek aan het woord om de cijfers en laatste trends te duiden en van commentaar te voorzien. De belangrijkste conclusie: Op landelijk niveau moet intensief worden gewerkt om de beleidsterreinen zorg, wonen en welzijn op het gebied van ouderen weer bij elkaar te brengen.

Betere samenwerking
Ook op lokaal en regionaal niveau moet volgens ActiZ het nodige veranderen. Zo moeten gemeenten, zorgorganisaties, verzekeraars, woningcorporaties, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties aan de slag met de vraag wat zij in samenwerking met elkaar voor ouderen kunnen en willen betekenen. Alleen door goede samenwerking en goede sturing vanuit de overheid kunnen we ervoor zorgen dat ouderen in de toekomst verantwoord kunnen wonen, waar nodig met passende zorg.
Het is volgens de brancheorganisatie nadrukkelijk niet de bedoeling om terug te gaan naar de verzorgingshuizen. Liane den Haan, Directeur-bestuurder van ANBO, belangenorganisatie voor ouderen in Nederlandstelt in het witboek dat er sprake is van een nieuwe generatie ouderen die geen heil zien in verzorgingshuizen: “Wanneer je bij hen de terugkeer van de verzorgingshuizen oppert, stuit dat bij de meesten op een dikke vette nee. We moeten ouderen vooral vragen naar hun woon-en leefbehoeften. Van daaruit kun je gaan ontwikkelen en bouwen. Zoneem je hun zorgbehoefte meein dit proces.”
Hiervoor zijn volgens Den Haan wel veranderingen nodig in de bepalende driehoek van gemeente, zorgorganisatie en woningcorporatie. Die werken volgens haar nog te weinig structureel samen. Den Haan: “De landelijke overheid moet zorgen dat drempels op het gebied van financiering en wet-en regelgeving verdwijnen. Dan is de driehoek op lokaal of regionaal niveau in staat om een passende woon-en leefvisie te maken en die ook succesvol naar de praktijk te vertalen.”

Samenleving aan zet
In het witboek wordt gesteld dat ook de samenleving zelf aan zet is. Monique Cremers, bestuurslid bij ActiZ-lidorganisatie de Zorgcirkel is in het witboek zeer kritisch over de huidige ouderen zorg in Nederland.“Als je het zwart-wit stelt, doen we in Nederland nu niets aan ouderenzorg totdat er een crisis uitbreekt. Dan moet ineens alles. We moeten daarom vroegtijdig gaan nadenken over hoe we oud willen worden, welke keuzes we daarbij hebben, welke partijen ons daarbij kunnen helpen en welke verantwoordelijkheden we daar zelf bij hebben. Wanneer thuis wonen het uitgangspunt is, moeten we hier heel snel mee aan de slag.”

In het witboek staan diverse voorbeelden van alternatieve woonvormen en mogelijke scenario’s genoemd. Daarbij is zowel aandacht voor de noodzaak van aanpassingen in de woning en het gebruik van techniek, als voor het aanpassen van de woonomgeving. In het laatste geval is een koppeling tussen wonen, welzijn en zorg noodzakelijk.
Download Witboek Ouderen, zorg en wonen