Basis Vastgoedsturing & Assetmanagement

Online

Basis Vastgoedsturing & Assetmanagement

Online

Leer de basis van Vastgoedsturing & Assetmanagement

text
Sturen op vastgoed kan alleen met voldoende basiskennis van het begrippenkader. U leert de basisbegrippen van de Vastgoedsturing en het Portefeuille- en Assetmanagement.

Deze online Basiscursus bestaat uit de E-learning Vastgoedsturing & Assetmanagement

Na afronding van deze basiscursus kent u niet alleen de begrippen maar ook de theoretische en praktische context waarin deze worden gebruikt.

E-learning Basis Vastgoedsturing & Assetmanagement
8 PE-punten
Centraal in de E-learning staan de basiskennis van de theorie én de vastgoedpraktijk. U krijgt inzicht in veel gebruikte Vastgoedsturing en Portefeuille- en Assetmanagement modellen en de praktische invulling daarvan in de praktijk

Met een Integrale benadering van de vastgoedportefeuille krijgt u grip op uw vastgoed (exploitatie, financiën, rendement en risico)

Onderwerpen:

 • Integrale vastgoedportefeuille benadering:
  • Wat is portfolio- en assetmanagement? Wie doet wat?
  • Verschil tussen maatschappelijk en commercieel vastgoed.
  • Verschil tussen CREM en beleggen? Waar bent u van?
 • Portfolio en assetmanagement modellen:
  • Management triade: van strategie naar operatie
  • Joroff Model
  • Beleidscyclus achtbaan
  • PDCA – Plan Do Check Act
  • Agile/Scrum
 • Praktisch modellen voor invulling onderdelen Vastgoedsturing en Assetmanagement:
  • Zelf doen, vastgoedregie-organisatie, inkoop / aanbesteding
  • Circulariteit met R10 / GPR certificering
  • Data analyse: Gartner Model (BI)
  • NEN Normering – conditiemeting
  • SWOT analyse
  • Sturen op KPI’s

Benodigde tijd voor de E-learning is 8 uur.