Circulair Vastgoed Congres 2021

NBC Congrescentrum Nieuwegein

Circulair Vastgoed Congres 2021

NBC Congrescentrum Nieuwegein

Alle coronamaatregelen worden in acht genomen

Van ambitie naar actie!

Hoge ambities
‘Nederland is op weg naar een ‘volledig’ circulaire economie in 2050’. Veel organisaties gaan steeds bewuster om met natuurlijke hulpbronnen en hun impact op de leefomgeving. Er wordt volop geëxperimenteerd met circulaire materialen, ontwerpen, nieuwe contractvormen en businessmodellen. Aanbestedingen zijn doorspekt met circulaire criteria en de eerste circulaire gebouwen en woningen zijn inmiddels gerealiseerd.

download_het_programmaSneller opschalen
Hoe maken we nu de vertaalslag van ambitie naar actie? Om snel circulaire resultaten te behalen is nog meer samenwerking in de keten nodig. Maar hoe ga je om met de vraagkant (opdrachtgevers en launching customers) en de aanbodkant (succes- en faalfactoren)? En welke materialen en materiaalpaspoorten zijn er? Is er een betrouwbaar meet- en reken instrumentarium voor circulariteit? Is de regelgeving up to date?

Programma


Dagvoorzitter

Tom van ‘t Hek, spreker/presentator
0text
0text
09.00 uur – Ontvangst / registratie
10.00 uur – Ochtendprogramma 

Transitieagenda Circulaire Bouweconomie
Is de regelgeving up to date?
Niels Ruiter, directeur NVTB en lid Transitieteam Circulaire Bouweconomie
text

Meten is weten
Hoe vertaal je circulariteit naar kwantitatieve en meetbare prestatie eisen
David Anink, senior adviseur W/E adviseurs
text

PAUZE

Rekenen aan vastgoed
De circulaire business case
Floris van Haagen consultant Copper8
text

Circulariteit bij de opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf als launching customer
Jeroen Verberne, consultant Copper8
text

12.30 uur – Lunch

13.30 uur – Middagprogramma

LeidenBiopartner 5
Finalist bij de landelijke Circular Awards
Thijs de Kleer, directeur BioPartner Center Leiden
text

PAUZE

Hoe maak je circulariteit een vast onderdeel van de strategie
Hoe betrek je de organisatie hierbij?
Gerrolt Ooijman, directeur bestuurder Wonion
text

Biobased bouwen
Het alternatief voor Circulariteit?
Jan Willem van de Groep, inspirator, innovator, entrepreneur
text

16.15 uur – Netwerkborrel

Deelnemerslijst – tot nu toe
Hieronder vindt u de organisaties die met één of meer personen deelnemen aan deze dag: