Combinatie Vastgoedrekenen én Vastgoedsturing

Online

Combinatie Vastgoedrekenen én Vastgoedsturing

Online

Leer de basiskennis van Vastgoedrekenen én Vastgoedsturing

text
Voor een in de basis goed begrip van de besluitvorming betreffende vastgoed binnen het kader van een vastgoedportefeuille bieden wij de combinatie Basis Vastgoedrekenen én Basis Vastgoedsturing aan.

U leert de basisbegrippen van het rekenen met vastgoed én u leert de basisbegrippen van Vastgoedsturing & Assetmanagement.

De online Basiscursus Vastgoedrekenen en Vastgoedsturing bestaat uit:

 • de E-learning Basis Vastgoedrekenen – 7 PE-punten
 • de E-learning Basis Vastgoedsturing & Vastgoedmanagement – 8 PE-punten

U ontvangt de studiemap Basis Vastgoedrekenen


Na afronding van deze cursus:

 • Kent u de basisbegrippen voor het maken van vastgoedberekeningen én heeft u een beter begrip hoe berekeningen in kasstroomschema’s tot stand komen.
 • Heeft u goed begrip van het theoretische én praktische kader waarbinnen Vastgoedsturing & Assetmanagement gestalte krijgt bij vastgoedorganisaties.

text
E-learning Basis Vastgoedrekenen
7 PE-punten
Centraal in de E-learning staan de basisbegrippen van het vastgoedrekenen. U leert hoe u een kasstroomschema voor een gebouw samenstelt en hoe u met de geldstromen in zo’n kasstroomschema rekent.

Onderwerpen:

 • Rekenen met tijd
 • Inflatie
 • Rente
 • Prijsindex
 • Kasstroomschema’s voor vastgoed
 • Disconteringsvoet / WACC
 • (Netto) Contante waarde
 • IRR (internal rate of return)
 • Terugverdientijd
 • Vastgoedwaardebegrippen
 • Residuele grondwaarde
 • BAR / NAR

Benodigde tijd voor de E-learning is 7 uur.

E-learning Basis Vastgoedsturing & Assetmanagement
8 PE-punten
Centraal in de E-learning staan de basiskennis van de theorie én de vastgoedpraktijk. U krijgt inzicht in veel gebruikte Vastgoedsturing en Portefeuille- en Assetmanagement modellen en de praktische invulling daarvan in de praktijk

Met een Integrale benadering van de vastgoedportefeuille krijgt u grip op uw vastgoed (exploitatie, financiën, rendement en risico)

Onderwerpen:

 • Integrale vastgoedportefeuille benadering:
  • Wat is portfolio- en assetmanagement? Wie doet wat?
  • Verschil tussen maatschappelijk en commercieel vastgoed.
  • Verschil tussen CREM en beleggen? Waar bent u van?
 • Portfolio en assetmanagement modellen:
  • Management triade: van strategie naar operatie
  • Joroff Model
  • Beleidscyclus achtbaan
  • PDCA – Plan Do Check Act
  • Agile/Scrum
 • Praktisch modellen voor invulling onderdelen Vastgoedsturing en Assetmanagement:
  • Zelf doen, vastgoedregie-organisatie, inkoop / aanbesteding
  • Circulariteit met R10 / GPR certificering
  • Data analyse: Gartner Model (BI)
  • NEN Normering – conditiemeting
  • SWOT analyse
  • Sturen op KPI’s

Benodigde tijd voor de E-learning is 8 uur.