Energietransitie, de nieuwe realiteit

Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Energietransitie, de nieuwe realiteit

Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

download_het_programmaTweede uit de serie “Juridische Workshops”

De energietransitie, o.a. ingegeven door de klimaatdoelstellingen van Parijs en de bewustwording van de consument, zorgt voor een nieuwe realiteit waar overheden, bedrijfsleven en de samenleving volop mee te maken hebben. Een belangrijke vraag daarbij is in welke gevallen de aansluitplicht op het gastransportnet vervalt.

De gehele duurzaamheidssector is aan verandering onderhevig: nieuwe/bestaande partijen en technologieën doen hun intrede en er gelden gewijzigde, nieuwe spelregels. Opdrachtgevers bereiden zich voor op een transitie van bezit naar gebruik en hebben te maken met andere financieringsmodellen en meerjarige opgaves.

shutterstock_67465387-kleinMede vanuit een verantwoordelijke rol in de realisatie van het energieakkoord geldt voor u als maatschappelijk vastgoed organisatie dat u de komende jaren versneld uw bestaande voorraad moet verduurzamen. Ondanks het feit dat u steeds minder financiële middelen en fte’s tot uw beschikking heeft wordt u toch geacht complexe opgaven in goede banen te leiden. Maar hoe en waar te beginnen? Welke juridische haken en ogen zijn er? En in welke gevallen vervalt de aansluitplicht op het gastransportnet?

Om in te springen op deze nieuwe realiteit en u te helpen bij deze uitdaging organiseert IVVD, wederom in samenwerking met Boot advocaten, op Nyenrode Business Universiteit de juridische workshop “Energietransitie, de nieuwe realiteit”.

Onderwerpen:

   • Update bestaande verplichtingen onder meer op basis van Wet Milieubeheer, Bouwbesluit, Europese richtlijnen, Gaswet;
   • Juridische sancties;
   • Hoe borg ik mijn ambities op het gebied van circulariteit, duurzame energie en of gezondheid in mijn contracten;
   • Welke aanbestedingstechnieken kan ik hanteren om een partner te selecteren en te contracteren met uitgangspunten als innovatie, flexibiliteit én langdurige samenwerking;
    • Functioneel uitvragen op basis van Kern Prestatie Indicatoren, Selectie- of gunnings criteria voor van circulaire bouw, gronduitgifte c.q. gebiedsontwikkeling.
   • Aansluitplicht op het gastransportnet, een overzicht van de gevallen waarin deze vervalt.

Resultaat:
Na afloop kent u de juridische verplichtingen en sancties in het kader van het verduurzamen van uw portefeuille en bent u in staat uw ambities contractueel te borgen en aan te besteden. U bent op de hoogte van de gevallen waarin de verplichte aansluitplicht op het gastransportnet vervalt.