Exploitatiekosten onderwijsgebouwen

IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Exploitatiekosten onderwijsgebouwen

IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Alle coronamaatregelen worden in acht genomen

OPLEIDING – Inzicht in exploitatiekosten belangrijker dan ooit!

download_het_programmaOnderwijshuisvesting is een actueel thema. Reductie van exploitatie- en onderhoudskosten, verduurzamen, energiebesparing of een ingrijpende renovatie zijn onderwerpen waar onderwijsinstellingen invulling aan dienen te geven. Inzicht in de exploitatiekosten van uw onderwijsgebouw is daarbij essentieel.

Om de exploitatie en de financiële sturing van schoolgebouwen te optimaliseren is het belangrijk dat u inzicht heeft in de opbouw van de exploitatiekosten en dat u weet hoe u aan de hand van kengetallen (exploitatiewijzer) en een juiste meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) op het budget van het onderhoud kunt sturen.

Resultaat

Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in alle gegevens die nodig zijn om de exploitatiekosten van schoolgebouwen beter te kunnen inschatten. U krijgt inzicht in de investeringscyclus en de impact die dit heeft op onderwijs gebouwen. Het verduurzamen en gezond maken van schoolgebouwen en energie beperkende maatregelen toepassen komt steeds vaker voor en heeft invloed op de exploitatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoe u hierop kunt sturen.
Exploitatiekosten_Onderwijsgebouwen-305x645
Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van de nieuwe Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Schoolgebouwen. Op basis van de categorie en het type schoolgebouw kunnen de exploitatiekosten worden opgesplitst in bouwkundig, installaties en beschouwingsperiode.

Voor wie?

Deze workshop is bij uitstek geschikt voor bestuurders, vastgoedmanagers, facility managers, technisch managers, taxateurs en financiers van scholen en onderwijsgebouwen.