Gevolgen WOZ waardering op Gebruiksoppervlakte (GBO)

Mercure Hotel Amersfoort Centre

Gevolgen WOZ waardering op Gebruiksoppervlakte (GBO)

Mercure Hotel Amersfoort Centre

download_het_programmaWORKSHOP – Waar BAG, WOZ en BGT (Gedetailleerde digitale basiskaart) samenkomen.

Met ingang van 1 januari 2022 zijn gemeenten verplicht de waarderingen in het kader van de WOZ uit te voeren o.b.v. Gebruiksoppervlakte (GBO). Deze verplichting heeft een grote impact op de uitvoering van de werkzaamheden, niet alleen voor belastingen maar ook voor alle andere afdelingen die zich bezig houden met het beheer van vastgoed en/of vastgoed gerelateerde zaken zoals BAG, vergunningverlening en handhaving. Immers is bij de implementatie van de BAG veelvuldig gebruik gemaakt van de conversietabel die beschikbaar is gesteld door het voormalige ministerie van VROM en zijn alleen de recente woningen conform NEN2580 uitgerekend.

In deze workshop leert u o.a.:

  • wat de wijze van waarderen voor impact heeft op de verschillende gemeentelijke vastgoedprocessen;
  • hoe u vorm kunt geven aan deze verandering;
  • welke uitgangspunten u kunt hanteren voor de overgang op GBO;
  • hoe u de betrouwbaarheid van de data basisregistraties kunt controleren;
  • wat de impact voor de relatie met de burger is;
  • hoe waarderen op gebruiksoppervlakte binnen de WOZ voor een kwaliteitsimpuls kan zorgen.

Doelgroep:

Deze workshop is interessant voor iedereen die werkzaam is binnen belastingkantoren/gemeenten of andere vastgoedorganisaties waar WOZ waarderingen worden uitgevoerd zoals o.a. taxateurs, data-analisten, BAG/gegevensbeheerders, Inspecteurs en informatiemanagers, WOZ coördinatoren.
deelnamecertificaat

Deelnamecertificaat

Elke deelnemer ontvangt na het volgen van de training een deelnamecertificaat.