Herziening Warmtewet

Mercure Hotel Amersfoort Centre

Herziening Warmtewet

Mercure Hotel Amersfoort Centre

download_het_programmaOPLEIDING (3 PE-punten) – Wat betekenen de wijzigingen voor u? Tijdens deze workshop gaan we in op alle wijzigingen en geven antwoord op al uw vragen rondom de Warmtewet….
text
text
ER ZIJN VOOR DEZE WORKSHOP NOG 2 PLAATSEN BESCHIKBAAR !!

De Warmtewet wijzigt weer. Voor verhuurders die ook warmte leveren aan hun huurders betekent dat dat de levering van warmte vanaf dat moment grotendeels van de Warmtewet is verlost. Er zijn geen aparte leveringsovereenkomsten, maximumprijzen of compensatie regelingen meer. De afrekening van warmte verloopt via de servicekosten.

Deze wijziging levert een flink aantal vragen op want de wijziging heeft in beginsel geen invloed op lopende contracten en het is de vraag of een verhuurder met een aparte Energie BV ook van de nieuwe regeling gebruik kan maken. In deze workshop gaan we in op alle wijzigingen en geven antwoord op al uw vragen rondom de Warmtewet.

Warmtewet
De Warmtewet speelt een belangrijke rol bij de energietransitie. Het doel van de Warmtewet is het beschermen van consumenten van warmte tegen de leverancier van warmte. Door de invoering van de wet in 2014 werden verhuurders met collectieve verwarmingsinstallaties ook leverancier van warmte. Ze werden verplicht met hun huurders een warmteleveringsovereenkomst te sluiten. Dat wordt nu weer teruggedraaid.

Onderwerpen:

  • Wat betekent de wijziging van de Warmtewet voor individuele gebruikers?
  • Welke gevolgen heeft de Warmtewet en de wijziging voor professionele verhuurders van woningen zoals woningcorporaties en (institutionele) beleggers. Wat wijzigt voor ‘echte’ leveranciers.
  • Wat betekent wijziging van de Warmtewet voor Verenigingen van Eigenaren
  • Wat betekent de wijzing van de wet in relatie tot het huurrecht?
  • Tariefregulering, leveringsovereenkomst, aansprakelijkheid warmteleverancier voor compensatie bij een ernstige storing en meting warmteverbruik.
  • Vooruitblik: Warmtewet 2.0.

Resultaat

Na afloop bent u op de hoogte van alle actuele wijzigingen in de Warmtewet en de gevolgen voor individuele verbruikers, verhuurders en leveranciers.

Doelgroep

Voor medewerkers van woningcorporaties, vastgoedmanagers en facility managers. De workshop is ook zeer geschikt voor medewerkers van gemeenten, verenigingen van woningeigenaren (VvE’s) en exploitanten en bezitters van vastgoed portefeuilles.