Huurrecht bedrijfsruimte: basis en actualiteiten

Mercure Hotel Amersfoort Centre

Huurrecht bedrijfsruimte: basis en actualiteiten

Mercure Hotel Amersfoort Centre

IVVD zal haar opleidingen in aangepaste vorm aanbieden. In de zaal en tijdens pauzemomenten wordt de afstand van minimaal 1,5 meter aangehouden. Op de locatie worden de geldende hygiëne maatregelen opgevolgd.

text
download_het_programmaOPLEIDING (3 PE-punten) – Voor vastgoedprofessionals die betrokken zijn bij verhuur van bedrijfsruimte is gedegen kennis van de basisprincipes en actualiteiten in het huurrecht voor bedrijfsruimten essentieel.
text
text
Voor het verhuren van kantoor-, winkel- en andere bedrijfsruimten gelden andere regels dan voor het verhuren van woningen. Ook zijn de financiële belangen vaak groter. Om verantwoord te handelen is een gedegen basiskennis van Huurrecht Bedrijfsruimte enorm belangrijk.

Programma

 • Huurrecht bedrijfsruimte algemeen
 • De diverse soorten bedrijfsruimten
 • 230a-overige-bedrijfsruimte
 • Gemengde huurovereenkomsten
 • Onderhoud en reparatie
 • Modelovereenkomsten ROZ en algemene huurvoorwaarden

Resultaat

Na afloop van de training:

 • bent u op de hoogte van het Huurrecht Bedrijfsruimte;
 • kent u de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van Huurrecht Bedrijfsruimte;
 • kent u de verschillende soorten bedrijfsruimten binnen het Huurrecht Bedrijfsruimte;
 • heeft u inzicht in de valkuilen bij verhuur van verschillende typen bedrijfsruimte;
 • kent u de juridische aspecten waaraan een verhuurcontract van een bedrijfsruimte moet voldoen;
 • kent u de rechten en plichten van huurders en verhuurders;
 • u kunt in de praktijk werken met aspecten in het Huurrecht Bedrijfsruimte rondom:
  • gebreken;
  • beëindiging (opzegging/ontbinding) van de overeenkomst;
  • huurprijzenwijzigingen;
  • een indeplaatsstelling.

Voor wie

Deze training is bij uitstek geschikt voor alle medewerkers van vastgoedorganisaties die zijn betrokken bij de verhuur van bedrijfsruimten.