Huurrecht woonruimte: basis en actualiteiten

Mercure Hotel Amersfoort Centre

Huurrecht woonruimte: basis en actualiteiten

Mercure Hotel Amersfoort Centre

—-Van deze cursus is nu ook een online format ontwikkeld. Mocht deze cursus door overheidsmaatregelen geen doorgang kunnen vinden, dan wordt deze online gegeven.—-
text

download_het_programmaCURSUS (3 PE-punten) – Voor vastgoedprofessionals die betrokken zijn bij verhuur van woonruimte is gedegen kennis van de basisprincipes en actualiteiten in het huurrecht voor woningen essentieel.
text
text
Tijdens deze cursus leert u de basisprincipes van het Huurrecht Woonruimte en krijgt u inzicht in de actuele ontwikkelingen in het huurrecht voor woonruimten.

Onderwerpen

1. Basiskennis Huurrecht Woonruimte Algemeen

 • Rechten en plichten van huurder en verhuurder
 • Huurprijs
 • Zelf aangebrachte voorzieningen en eventuele vergoedingen
 • Onderhuur
 • Opzegging

2. Actualiteiten Woonruimte

 • Contracten voor bepaalde/ onbepaalde tijd
 • Kortdurende huurovereenkomst en doelgroep contracten
 • Wanprestatie huurder en ontruiming
 • Boetebedingen in huurcontracten
 • Leegstandsbeheer

Resultaat

Na afloop van de training:

 • bent u op de hoogte van de basisbegrippen van het Huurrecht Woonruimte;
 • kent u de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van Huurrecht Woonruimte;
 • heeft u inzicht in de valkuilen bij verhuur van woonruimte;
 • kent u de juridische aspecten waaraan een verhuurcontract van een woonruimte moet voldoen;
 • kent u de belangrijkste rechten en plichten van huurders en verhuurders.

Voor wie

Deze training is bij uitstek geschikt voor alle medewerkers van vastgoedorganisaties die zijn betrokken bij de verhuur van woonruimte.