Huurrecht woonruimte: basis en actualiteiten

Mercure Hotel Amersfoort Centre

Huurrecht woonruimte: basis en actualiteiten

Mercure Hotel Amersfoort Centre

IVVD zal haar opleidingen in aangepaste vorm aanbieden. In de zaal en tijdens pauzemomenten wordt de afstand van minimaal 1,5 meter aangehouden. Op de locatie worden de geldende hygiëne maatregelen opgevolgd.

text
download_het_programmaCURSUS (3 PE-punten) – Voor vastgoedprofessionals die betrokken zijn bij verhuur van woonruimte is gedegen kennis van de basisprincipes en actualiteiten in het huurrecht voor woningen essentieel.
text
text
Tijdens deze cursus leert u de basisprincipes van het Huurrecht Woonruimte en krijgt u inzicht in de actuele ontwikkelingen in het huurrecht voor woonruimten.

Onderwerpen

1. Basiskennis Huurrecht Woonruimte Algemeen

 • Rechten en plichten van huurder en verhuurder
 • Huurprijs
 • Zelf aangebrachte voorzieningen en eventuele vergoedingen
 • Onderhuur
 • Opzegging

2. Actualiteiten Woonruimte

 • Contracten voor bepaalde/ onbepaalde tijd
 • Kortdurende huurovereenkomst en doelgroep contracten
 • Wanprestatie huurder en ontruiming
 • Boetebedingen in huurcontracten
 • Leegstandsbeheer

Resultaat

Na afloop van de training:

 • bent u op de hoogte van de basisbegrippen van het Huurrecht Woonruimte;
 • kent u de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van Huurrecht Woonruimte;
 • heeft u inzicht in de valkuilen bij verhuur van woonruimte;
 • kent u de juridische aspecten waaraan een verhuurcontract van een woonruimte moet voldoen;
 • kent u de belangrijkste rechten en plichten van huurders en verhuurders.

Voor wie

Deze training is bij uitstek geschikt voor alle medewerkers van vastgoedorganisaties die zijn betrokken bij de verhuur van woonruimte.