Masterclass: verdieping Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Nyenrode Business Universiteit

Masterclass: verdieping Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Nyenrode Business Universiteit

IHP: dé basis voor goed en duurzaam onderwijsvastgoed

download_het_programmaIn 2022 wordt het voor iedere gemeente en ieder schoolbestuur verplicht een gezamenlijk Integraal Huisvestingsplan (IHP) te hebben. Daarin staan alle nieuwbouw- en renovatieplannen voor de eerstkomende vijftien jaar uitgewerkt en in grote lijnen ook de plannen voor de nog langere termijn. Een uitgelezen kans om ook handen en voeten te geven aan de verduurzaming.

Uit welke onderdelen moet een IHP bestaan om een langjarige instandhouding van de onderwijshuisvesting te waarborgen? En hoe verhoudt een IHP zich tot de verordening? Waar liggen de grenzen? Investeer je als gemeente uitsluitend in nieuwbouw en uitbreiding of kun je ook investeren in renovatie? Hoe kun je omgegaan met de verduurzaming van de schoolgebouwen? Welke kwaliteit spreek je af? En voor welke benadering kies je? Is het bijvoorbeeld mogelijk te kiezen voor Total Cost of Ownership (TCO)?

De afstemming om tot een goed IHP te komen kost veel tijd. Daarom is het zaak snel te beginnen. Aan de slag dus, met dat IHP!

Tijdens de Masterclass verdieping Integraal Huisvestingsplan gaan we in op alle genoemde vraagstukken. Vakexperts uit de dagelijkse praktijk delen hun visie en kennis en geven u handvatten om met uw eigen IHP aan de slag te gaan.

Neem deel
Speel in op de ontwikkelingen rond het Integraal Huisvesting Plan. Laat u inspireren en informeren, ontmoet uw collega’s en deel ervaringen!

Programma

12.00 uur – ontvangst met lunchbuffet
13.00 uur – inleiding en start programma 


Wetgeving Integraal Huisvesting Plan

Tanja van Nes
Beleidsadviseur PO-Raad
0text

Hoe kom je tot een Duurzaam Integraal Huisvestingsplan?

Marco van Zandwijk
Kenniscentrum Ruimte-OK
0text

14.30 uur – pauze
15.00 uur – vervolg programma


Het proces om tot een gedragen IHP te komen

Max Hoefeijzers
Kwartiermeester
0text

Bundeling van geldstromen (TCO)

Marco van Zandwijk
Kenniscentrum Ruimte-OK
0text
0text
16.30 uur – Netwerkborrel

IVVD heeft voor al haar congressen en masterclasses een volwaardig online alternatief klaar staan, mocht dat nodig zijn …  >>>