Masterclass IHP

IVVD Studio/Opleidingscentrum - De Bilt

Masterclass IHP

IVVD Studio/Opleidingscentrum - De Bilt

IHP – Het meerjaren perspectief voor de onderwijshuisvesting

tekst
Vanaf 2024, wordt het voor gemeenten naar verwachting verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Het IHP geeft alle schoolgebouwen binnen een gemeente een helder toekomstperspectief. In het IHP worden duidelijke afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en geldstromen, in gelijkwaardigheid en vanuit gezamenlijke ambities, passend bij de lokale opgave.

Tevens kan een Duurzaam IHP worden ingezet als routekaart om het onderwijsvastgoed de komende decennia te verduurzamen en daarmee te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen van 2030 (50% CO₂-reductie) en 2050 (95% CO₂-reductie). Maar hoe stel je nu een goed IHP op? Wat hoort er precies in? En hoe verwerk je je duurzaamheidsdoelstellingen?

Goede schoolgebouwen zijn cruciaal voor goed onderwijs. We willen toe naar onderwijs adaptieve, gezonde, toegankelijke en duurzame schoolgebouwen waarin het fijn is om te leren en te werken.

Vooruitlopend op de beoogde wetswijziging is in 2022 in opdracht van de sectorraden en de VNG een handreiking voor een IHP ontwikkelt en in het verlengde daarvan een stappenplan voor een Duurzaam IHP. Deze vormen samen een goede leidraad en beschrijven de verschillende fases bij het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan.

Programma

tekst
Tijdens de bondige en praktische masterclass leert u meer over de betekenis van het wetsvoorstel en krijgt u aan de hand van overzichtelijke schema’s en praktijkvoorbeelden inzicht in de verschillende fases die u binnen uw organisatie moet doorlopen om een succesvol en duurzaam IHP op te stellen.

U leert daarnaast speerpunten te formuleren en het meerjaren perspectief voor de onderwijshuisvesting (PO en VO) te bepalen en de (financiële) vertaling te maken naar de gemeentebegroting. Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen o.a. aan de orde:

  • Scope van het IHP
  • Rolverdeling gemeente, schoolbesturen en overige belanghebbenden
  • Wijze van besluitvorming
  • Projectorganisatie
  • Plan van Aanpak
  • Randvoorwaarden succesvol IHP
  • Beoogde planning
  • Ambities/ wensen versus financiële realiteit
  • Duurzaamheidsambities

Voor wie ?
Deze masterclass is bij uitstek interessant voor beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting, toezichthouders, bestuurders, directeuren/hoofden vastgoed en/of huisvestingen controllers van vastgoedorganisaties of vastgoedafdelingen binnen gemeenten en/of verantwoordelijke voor onderwijshuisvesting.

Resultaat
Door de masterclass zal u vanuit de verkregen kennis en het inzicht beter begrijpen wat nodig is om een integraal huisvestingsplan op te stellen. Na afloop heeft u handvatten om voor uw eigen organisatie speerpunten te formuleren, de vertaling te maken naar de gemeentebegroting en het meerjaren perspectief voor de onderwijshuisvesting (PO en VO) vast te leggen in een succesvol en duurzaam IHP.

Tijd
Aanvang programma: 13.00 uur
Eind programma: 16.30 uur
Tussendoor zijn er korte pauzes.

Locatie
IVVD Studio/Opleidingscentrum
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt