Masterclass Marktwaarde Taxaties Zorgvastgoed

Studio / IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Masterclass Marktwaarde Taxaties Zorgvastgoed

Studio / IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Alle coronamaatregelen worden in acht genomen

Staat de marktwaarde van uw zorgvastgoed al op de agenda?

Een nieuwe Europese richtlijn (EBA) stelt dat bij financiering, het onderliggende vastgoed moet worden getaxeerd op marktwaarde. Deze richtlijn geldt óók voor uw zorgvastgoed.

Uiterlijk per 1 juli 2022 moeten banken beschikken over een actueel taxatierapport ter onderbouwing van de marktwaarde van het onderpand. Wat is marktwaarde? Wat betekent dat voor uw zorginstelling? Is er een reële kans dat onderliggende waarden van vastgoed veranderen en hoe moet u daar mee omgaan?

Marktwaarde vastgoed en financiën
Tijdens de Masterclass gaan we o.a. in op deze vragen en bespreken Bert van Scherpenzeel en Erik Laarhoven met u wat de Europese richtlijn voor uw zorgorganisatie betekent. Centraal staan hierbij alle ins en outs van het marktwaardebegrip én de financiële gezondheid van uw zorgorganisatie. Tevens gaan zij in op de vraag of een strikte(re) scheiding tussen de reguliere zorgexploitatie en het resultaat op kapitaallasten noodzakelijk is.

Programma

13.30 uur – aanvang masterclass


Marktwaarde voor zorgvastgoed
Wat is marktwaarde, (onderscheid met bv bedrijfswaarde, vervangingswaarde ed) – Hoe wordt deze bepaald (inzicht in de methode) – Gevolgen voor het zorgvastgoed vanuit verschillende perspectieven (bank, zorgorganisatie, financiën, rendement, investeringen, alternatieve aanwendbaarheid, dispositie)

Bert van Scherpenzeel Taxateur/ Senior adviseur AAG

Financiële gezondheid van de zorgorganisatie
Uit onderzoek blijkt dat het resultaat in de jaarrekening geen inzicht biedt in de opbouw van het behaalde resultaat. Veel zorgorganisaties maken in meer of mindere mate verlies op hun corebusiness! Dit wordt overgecompenseerd door een positief resultaat op kapitaallasten. Genoeg redenen om het jaarrekeningresultaat ontrafelen in de diverse compartimenten teneinde voldoende inzicht te verkrijgen waar bijgestuurd moet/kan worden gelet op toekomstige ontwikkelingen.

Erik Laarhoven, Partner CFO Capabel

Tijdens de masterclass zijn er korte pauzes.

16.30 uur – einde masterclass