Masterclass Vastgoed- en Accommodatiebeleid

IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Masterclass Vastgoed- en Accommodatiebeleid

IVVD opleidingscentrum, De Bilt

“Gemeentelijk vastgoed als aanbod, voorziening als behoefte”

xxxxx xxx
Gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan maatschappelijke impact
Vastgoed in bezit van gemeenten wordt veelal primair benaderd vanuit het principe “kostprijsdekking”. Is het niet veel verstandiger en effectiever om te redeneren vanuit maatschappelijke behoeften. Het bezit van vastgoed is dan een eventuele uitkomst van een genuanceerde afweging over maatschappelijk wensen en de gemeentelijke ondersteuningsrol?

Casus Krimpenerwaard
Aan de hand van casuïstiek ervaren we dat huisvestingsvraagstukken niet geholpen zijn met strikte taakafbakening, demarcaties of checklists, maar dat het gaat om bewustzijn over je rol, het nut van onderlinge samenwerking en focus op maatschappelijke relevantie. Ondersteuning van een maatschappelijke activiteit is de legitimatie voor gemeentelijk vastgoedbezit, niet andersom.

Programma in het kort
* Introductie in bouwstenen en instrumenten om vastgoedbeleid en accommodatiebeleid op te stellen
* Toelichting van synergievoordelen door combineren van beide beleidskaders
* Casuïstiek uit de gemeentelijke praktijk
* Casus Krimpenerwaard – Aan de hand van een simulatiespel stelde deze gemeente synchroon Vastgoedbeleid en Accommodatiebeleid op.

Programma

13.00 uur – aanvang deel I

 • Achtergrond vastgoedbeleid en accommodatiebeleid
  • Toelichting vastgoedbeleid
   • Functie van vastgoedbeleid binnen de gemeente
   • Inhoudelijke bouwstenen
   • Instrumenten om vastgoedbeleid uit te voeren
  • Toelichting accommodatiebeleid
   • Functie van accommodatiebeleid binnen de gemeente
   • Inhoudelijke bouwstenen
   • Instrumenten om accommodatiebeleid uit te voeren
 • Introductie casus gemeente Krimpenerwaard
 • De rol van het simulatiespel – Casus Krimpenerwaard
 • Behandeling stellingen met de deelnemers aan de masterclass

Jaco Hodzelmans, beleidsmedewerker sociaal domein gemeente Krimpenerwaard, geeft toelichting over hun ervaringen met opstellen van vastgoedbeleid en accommodatiebeleid.

Tussendoor worden korte pauzes gehouden.

16.30 uur – einde masterclass

Voor wie ?
Deze masterclass is bij uitstek interessant voor iedereen die zich binnen een gemeente bezig houdt met het ontwikkelen of implementeren van beleid op het vlak van gemeentelijk vastgoedbeleid en/of accommodatiebeleid.