Masterclass Vastgoed- en Accommodatiebeleid

IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Masterclass Vastgoed- en Accommodatiebeleid

IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Op locatie wordt de geldende afstand tot elkaar en de geldende hygiëne maatregelen aangehouden.

“Gemeentelijk vastgoed als aanbod, voorziening als behoefte”

xxxxx xxx
Gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan maatschappelijke impact
Vastgoed in bezit van gemeenten wordt veelal primair benaderd vanuit het principe “kostprijsdekking”. Is het niet veel verstandiger en effectiever om te redeneren vanuit maatschappelijke behoeften. Het bezit van vastgoed is dan een eventuele uitkomst van een genuanceerde afweging over maatschappelijk wensen en de gemeentelijke ondersteuningsrol?

Simulatiespel als middel voor rolbewustzijn
Aan de hand van een simulatiespel met fictieve casuïstiek ervaren we dat huisvestingsvraagstukken niet geholpen zijn met strikte taakafbakening, demarcaties of checklists, maar dat het gaat om bewustzijn over je rol, het nut van onderlinge samenwerking en focus op maatschappelijke relevantie. Ondersteuning van een maatschappelijke activiteit is de legitimatie voor gemeentelijk vastgoedbezit, niet andersom.

Programma in het kort
* Introductie in bouwstenen en instrumenten om vastgoedbeleid en accommodatiebeleid op te stellen
* Toelichting van synergievoordelen door combineren van beide beleidskaders
* Simulatiespel aan de hand van fictieve casuïstiek uit de gemeentelijke praktijk
* Toelichting van het simulatiespel door een gemeente die zo synchroon Vastgoedbeleid en Accommodatiebeleid opstelde.

Programma

13.00 uur – aanvang deel I

 • Achtergrond vastgoedbeleid en accommodatiebeleid
  • Toelichting vastgoedbeleid
   • Functie van vastgoedbeleid binnen de gemeente
   • Inhoudelijke bouwstenen
   • Instrumenten om vastgoedbeleid uit te voeren
  • Toelichting accommodatiebeleid
   • Functie van accommodatiebeleid binnen de gemeente
   • Inhoudelijke bouwstenen
   • Instrumenten om accommodatiebeleid uit te voeren
 • Introductie casus gemeente Krimpenerwaard

14.30 – pauze
15.00 uur – aanvang deel II

 • Simulatiespel
 • Behandeling stellingen

Jaco Hodzelmans, beleidsmedewerker sociaal domein gemeente Krimpenerwaard, geeft toelichting over hun ervaringen met opstellen van vastgoedbeleid en accommodatiebeleid met behulp van het simulatiespel.

16.30 – einde masterclass