Masterclass NEN 8026

Studio / IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Masterclass NEN 8026

Studio / IVVD opleidingscentrum, De Bilt

NEN 8026, de nieuwe norm voor assetmanagement

In 2022 wordt de nieuwe norm voor assetmanagement gepubliceerd, NEN 8026. Deze norm geeft structuur bij het inrichten van de vastgoedorganisatie. Hoe liggen de verantwoordelijkheden binnen de organisatie en hoe lopen de informatiestromen?

De professionalisering in het publiek maatschappelijk vastgoed zet steeds verder door. De nieuwe norm voor assetmanagement, NEN 8026, helpt daarbij.

De assetmanager is de schakel in uw vastgoedorganisatie. Hij of zij vertaalt de opdracht van de “eigenaar van het vastgoed” / “portefeuillemanager” naar de individuele assets, de gebouwen. Centraal in de norm staat hoe de assetmanager zijn of haar keuzes maakt en hoe de informatiestromen binnen de vastgoedorganisatie lopen. Het gaat daarbij om de informatiestroom vanuit de ‘asset owner’ naar het operationele niveau en weer terug naar de eigenaar van het vastgoed. De informatiestromen lopen via de assetmanager en deze heeft daarmee een centrale positie in de vastgoedorganisatie.

Programma

Tijdens de bondige en praktische masterclass krijgt u aan de hand van overzichtelijke schema’s en praktijkvoorbeelden inzicht wat NEN 8026 inhoudt en wat het voor u en uw organisatie betekent. U overziet zo het totale speelveld en vormt een eigen visie over wat nodig is om het assetmanagement in uw organisatie in te richten én door te ontwikkelen, zowel op organisatie- alsook op individueel niveau.

Tijdens de masterclass komt onder andere het volgende aan de orde:

  • Inzicht in de samenhang van diverse processen in de vastgoedorganisatie
  • Invulling van strategie, ambities en beleid op korte en lange termijn
  • Inzicht in de eigen positie in relatie tot belangen van stakeholders
  • Vastgoedinformatiemanagement
  • Tot stand komen integrale planvorming, budgettering en benchmarkgegevens
  • Zorg- en onderzoeksplicht in het kader van wetgeving, normen en voorschriften
  • Sturen op risico’s en kosten
  • Prestatiecontracten

Programma loop van 13.00 uur tot 16.30 uur
Tussendoor zijn er korte pauzes

Voor wie ?
Deze masterclass is bij uitstek interessant voor toezichthouders, bestuurders, directeuren/hoofden vastgoed en/of huisvesting, portfoliomanagers, asset- en vastgoedmanagers en controllers van vastgoedorganisaties of vastgoedafdelingen.

Collegakorting
Neem één of meer collega’s mee naar deze masterclass en krijg ieder 10% korting

Annulering is kosteloos tot vier weken voor aanvang. Daarna kan altijd een collega in uw plaats deelnemen.