Onderwijsvastgoed Dag 2022

Nyenrode Business Universiteit

Onderwijsvastgoed Dag 2022

Nyenrode Business Universiteit

Vanwege een recente brand op de congreslocatie NBC Nieuwegein is de Onderwijsvastgoed Dag verplaatst naar Nyenrode in Breukelen. Iedereen die deelneemt aan deze dag krijgt daar bericht over.

Clusteren van opgaven

Het zijn roerige tijden in de wereld om ons heen. Zet daar bovenop de stapeling van ambities, clustering van opgaven en de steeds krapper wordende budgetten. Het wordt er niet eenvoudiger op. Standaardisatie en innovatie in relatie tot de grote opgave waar onderwijsinstellingen en gemeenten voor staan, worden belangrijk thema’s. Wat is daarbij de rol van de opdrachtgever? Hoe kunnen vraagstukken samen opgepakt worden?

Deze dag biedt u ook inspiratie met thema’s als “sociale duurzaamheid” en “biobased”. Zijn “de sustainable development goals van de Verenigde Naties” een handvat voor u?

0text


Dagvoorzitter

Sibo Arbeek, spreker/presentator


09.00 uur – Ontvangst / registratie
10.00 uur – Plenair ochtendprogramma 


Clusteren van opgaven – De nieuwe rol van de opdrachtgever – Geert Looyschelder, rector/bestuurder Jordan Montessori Lyceum (voorheen bestuurder STIP Hilversum)

Sociaal duurzame exploitatie van het VMBO Trivium College – De school als onderdeel van sociale wijkexploitatie – Jan Nijhof, directeur Trivium College en Irmo Jansen, partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed

11.00 uur – Pauze
11.30 uur – Vervolg plenair ochtendprogramma 

Ontwikkelen en hanteren van een Uniform Basisgebouw met (standaard) keuzeboek – Samenwerking schoolbesturen Amersfoort (corporatie Samenfoort) – Wichert Eikelenboom, PCBO Amersfoort en Vincent Deuning, procesmanager abcnova

PANELDISCUSSIE
Standaardisatie en innovatie onderwijsvastgoed – Over nut, noodzaak, toegevoegde waarde van standaardiseren en nieuwe samenwerkvormen – Panel bestaat uit Thera Verdamp, Wichert Eikelenboom, Vincent Deuning en Eke Schins-Derksen

12.30 uur – Lunch
13.15 uur – Keuzeprogramma Break-out sessies / Workshops
14.45 uur – Pauze
15.15 uur – Plenair middagprogramma


Sustainable Development Goals – Hoe sluit je aan bij de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties? – Sander Ros, directeur / architect Roosros Architecten

De meeste schoolgebouwen uit 1965-1980 zijn toe aan vernieuwing – Casus Nieuwegein: Wat is de beste aanpak: sloop/nieuwbouw of renovatie? – Judith Willemsen, gemeente Nieuwegein, Jaco de Wildt, sectormanager bbn en Alfons Hams, architect/directeur Spring architecten


Biobased schoolgebouwen ROC Friese Poort in Drachten – Intentie wordt werkelijkheid !! – Jaap van Bruggen, manager facilitair ROC Friese Poort


16.30 uur – Netwerkborrel

tit-
1) Beheren na beheersen – Een prettig en gezond binnenklimaat in alle schoolgebouwen m.b.v. een gebouwbeheersysteem – Arno de Vlaming, adviseur huisvesting SKPO


2) Modulair huisvestingsconcept – Flexibele bouw dat meegroeit en afschaalt naar gelang de onderwijsbehoefte – Raymond Mentink, senior adviseur vastgoed Gemeente Oosterhout

3) Aeres Hogeschool – eerste school met Platinum Well certificaat – Het proces van certificering voor gezonde gebouwen met Well – Bjorn Brink, projectmanager huisvesting & beheer Aeres en Laura van de Pol, adviseur duurzaamheid en gezondheid DGRM

WORKSHOP – max 20 personen – alleen onderwijsinstellingen / gemeenten

4) Clusteren van opgaven – Casus Papendrecht: Welke kansen biedt het clusteren van voorzieningen? – Anneke Nienkemper, projectleider Gemeente Papendrecht en Laura Sandwijk, huisvestingsadviseur Synarchis

1) IKC De Oersprong in Ulft. 25 jarig contract voor onderhoud en energie – Voorbeeld van een integrale aanpak; 6 jaar na dato, wat heeft het ons geleerd – Dorien Kuipers, duurzaamheid & innovatiemanager Lomans en Irmo Jansen, partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed

2) Een circulaire school maken; hoe doe je dat?Over de achtergrond van het Ambitiekader Circulaire Scholen en hoe dit kan worden toegepast – Monique Donker, Offroad Innovations en Ruud van Vliet, senior adviseur W/E adviseurs

3) Sport- en beleefcampus De BraakWaar onderwijs, ontmoeten, sport en gezondheid geïntegreerd en verbonden worden.
Iris Verlinden, beleidsmedewerker huisvesting OMO en Eric Lenders, gemeente Helmond

WORKSHOP – max 20 personen – alleen onderwijsinstellingen / gemeenten


4) Hoe combineer je onderwijsvisie en standaardisatie in één schoolgebouw – Ervaar tijdens deze interactieve workshop hoe je dit aanpakt – Koert Klevant Groen, senior adviseur ICS adviseurs

Deelnemerslijst (tot nu toe)
Hieronder vindt u de lijst van organisaties waarvan één of meer personen
deelnemen aan de Onderwijsvastgoed Dag:

Aeres Hogeschool
Breedsaam
CVO
De Onderwijsspecialisten
Edu-Ley
Fierder Onderwijs
Gemeente Arnhem
Gemeente Almere
Gemeente Amersfoort
Gemeente Culemborg
Gemeente Enschede
Gemeente Helmond
Gemeente Hoorn
Gemeente Oosterhout
Gemeente Papendrecht
Gemeente Rotterdsm
Gemeente Velsen
Gemeente Vlissingen
Gemeente Zeist
Gemeente Zoetermeer
Griftland College
Hogeschool KPZ
Jordan Montessori Lyceum
KPOA
Librijn
Media College
OMO
Onderwijsbureau Meppel
Onderwijsgroep Noord
Openbaar Onderwijs Groningen
PCBO Amersfoort
RENN4
ROC Friese Poort
ROC Nova College
Ruimte OK
Schooldomein
SKPO
Sophia Scholen
SPO Utrecht
Tangent
Trevianum Scholengroep
Trivium College
Unicoz onderwijsgroep
abcnova
Arcadis
bbn
BCN Groep
BDG Architecten
BNG Bank
Bouwbedrijf A. Huurdeman
De Meeuw Toekomstbouwer
DGMR
draaijer+partners
Forbo Flooring
Gortemaker Algra Feenstra architecten
HEVO
ICS adviseurs
Laride
Lomans
ObT
Offroad Innovations
Oxand
Partner in Management
PHB Facility
RoosRos Architecten
SMT Bouw & Vastgoed
Spring architecten
studio WA
Synarchis
TwynstraGudde
Velux
W/E adviseurs
Wim Luigjes Advies en Coaching
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed