Onderwijsvastgoed Dag 2023

Landgoed de Horst, Driebergen

Onderwijsvastgoed Dag 2023

Landgoed de Horst, Driebergen

Het schoolgebouw in de komende decennia: kaders en inspiratie

Als we ergens toekomstbestendige keuzes moeten maken dan is dat in het onderwijsvastgoed. Het schoolgebouw speelt bovendien een centrale rol bij het behalen van belangrijke maatschappelijke doelen. Toekomstbestendig vastgoed vraagt om kaders en inzicht in de thema’s die spelen.
Op de Onderwijsvastgoed Dag verkennen we deze kaders en gaan we met elkaar in gesprek over hoe we belangrijke thema’s kunnen betrekken bij onze keuzes. Bijvoorbeeld over vitaliteit, een groene omgeving of inclusiviteit. Maar ook over hoe we meer kunnen doen voor hetzelfde geld. Thema’s die allemaal bijdragen aan de maatschappelijke meerwaarde van onderwijsvastgoed.


Op de Onderwijsvastgoed Dag bieden we u inspiratie en kennis vanuit verschillende perspectieven en verschillende partijen. U doet nieuwe inzichten op en raakt geïnspireerd door praktijkverhalen. En er is volop gelegenheid om uw collega’s in het onderwijsvastgoed te ontmoeten.

0text


Dagvoorzitter

Sibo Arbeek, hoofdredacteur Schooldomein


09.00 uur – Ontvangst / registratie
10.00 uur – Ochtendprogramma 


Waardegestuurd assetmanagement
Kaders voor omvangrijke ontwikkelingen in de komende decennia
Koen Fleuren, hoofd campus development Radboud Universiteit

Inclusiviteit en de gebouwde omgeving
De realisatie van thuisnabij onderwijs voor ieder kind – Casus IKC De Kroevendonk te Roosendaal – Teun Dekker, directeur-bestuurder SPCO en SPCKO en Gerhard Jacobs, partner Hevo

11.00 uur – Pauze
11.30 uur – Vervolg ochtendprogramma 

Innovatie Partnerschap Schoolgebouwen
een nieuwe aanbestedingsmethode

Met dezelfde middelen kwalitatief hoogwaardige, flexibele en duurzame schoolgebouwen realiseren – Carli Hartgerink, Regisseur Onderwijshuisvesting gemeente Amsterdam

Drie innovatieve scholenbouwconcepten
te weten “De Elementaire School”, “Circlewood: en “het Schoolvoorbeeld”
De winnaars van de nieuwe aanbestedingsmethode van de gemeente Amsterdam

12.30 uur – Lunch
13.15 uur – Keuzeprogramma Break-out sessies / Workshops
14.45 uur – Pauze
15.15 uur – Middagprogramma


Stedelijk College Eindhoven, een sporthal binnen en een beweegpark buiten – Een nieuwe visie op bewegen – Ruud Jansen, manager beheer en services bij Silfo


Nooit af scholen
Een bijzonder circulair concept voor tijdelijke huisvesting – casus Zone.College
Pim van der Ven, eigenaar / architect Juli Ontwerp


De investeringsopgave van scholen ontrafeld
Met de focus op Nederland met een blik over de grens
Caspar Boendermaker, sectorspecialist duurzaamheid BNG Bank


16.30 uur – Netwerkborrel

Waardegestuurd assetmanagement volgens de nieuwste norm
Praktijkervaringen bij Radboud Universiteit hoe assetmanagement kan bijdragen aan het halen van belangrijke organisatiedoelstellingen
Kees Rezelman – programmamanager assetmanagement Radboud Universiteit (adviseur en partner ptg advies)

De Vitaliteitscampus
Hoe overheden, bedrijfsleven en onderwijs samen met elkaar werken aan vitaliteitsvraagstukken
Jasper van Buiten, programmamanager Vitaliteitscampus Alfa-college en Jan Joost Flim, directeur Draaijer

De school als gezond middelpunt in de wijk
Gezonde leeromgeving voor scholen in de stadregio Rotterdam
Vertegenwoordiger schoolbestuur uit metropoolregio en Jeroen van Kessel, directeur en huisvestingsregisseur bij KWK

WORKSHOP – max 20 personen – alleen onderwijsinstellingen / gemeenten

Duurzaamheid in de definitiefase verankeren
Hoe is het containerbegrip “duurzaamheid” te vertalen naar begrijpelijke thema’s die belangrijk en urgent zijn voor uw toekomstige huisvesting?
Jaco de Wildt – sectormanager onderwijs bbn adviseurs


Vertalen klimaatdoelstellingen naar gebouwen
Het proces, de regelgeving, voordelen TCO, de restwaarde en betaalbaarheid
Jan Willem van Kasteel, senior adviseur ICS adviseurs


Strategische huisvestingsplan in de wereld van krimp
Wat te doen met overtollige meters?
Linda van Benthem – adviseur huisvesting Carmelcollege

Kindcentrum en Sporthal Cartesius geïnspireerd op de “blue zones” – Met de ambitie om ook het meest duurzame, circulaire schoolgebouw van Nederland te maken – Jasper Bunt, interim directeur en kwartiermaker KC Cartesius en Marijn Schenk, architect NEXT Architects

WORKSHOP – max 20 personen – alleen onderwijsinstellingen / gemeenten

Sturen op waardecreatie: ‘durf het anders te doen’
Hoe komen we tot versnelling van opgaven en hoe zetten we het creëren van waarde centraal?
Vincent Deuning – partner RYSE

Deelnemerslijst
Hieronder vindt u de lijst van organisaties waarvan
één of meer personen deelnemen aan de Onderwijsvastgoed Dag:

 

Atheneum College Hageveld
De Haagse Scholen
Gemeente Borne
Gemeente Geldrop-Mierlo
Gemeente Huizen
GSR Vereniging voor gereformeerd voortgezet onderwijs in de Randstad
Heerkens van Bavel Bouw
Hogeschool KPZ
HUB Noordbrabant
Laride | Hart voor huisvesting
Lucas Onderwijs
Metafoor Vastgoed
Mzh
Nestas
OBODB
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken
Openbaar Onderwijs Groningen
Openbaar Primair Onderwijs Almelo
PCBO Rotterdam Zuid
Rijn IJssel
RoosRos Architecten
SBO Reis van Brandaan
SKPO
SMT Bouw & Vastgoed
SPO Utrecht
SSBA
St. Nije Gaast
Stichting CNS Eee
Trevianum Scholengroep
Universiteit Maastricht
Verus
Zutphen