Onderwijsvastgoed Dag 2022

NBC Congrescentrum Nieuwegein

Onderwijsvastgoed Dag 2022

NBC Congrescentrum Nieuwegein

Clusteren van opgaven

Het zijn roerige tijden in de wereld om ons heen. Zet daar bovenop de stapeling van ambities, clustering van opgaven en de steeds krapper wordende budgetten. Het wordt er niet eenvoudiger op. Standaardisatie en innovatie in relatie tot de grote opgave waar onderwijsinstellingen en gemeenten voor staan, worden belangrijk thema’s. Wat is daarbij de rol van de opdrachtgever? Hoe kunnen vraagstukken samen opgepakt worden?

Deze dag biedt u ook inspiratie met thema’s als “sociale duurzaamheid” en “biobased”. Zijn “de sustainable development goals van de Verenigde Naties” een handvat voor u?

0text


Dagvoorzitter

Sibo Arbeek, spreker/presentator


09.00 uur – Ontvangst / registratie
10.00 uur – Plenair ochtendprogramma 


Clusteren van opgaven – De nieuwe rol van de opdrachtgever – Geert Looyschelder, rector/bestuurder Jordan Montessori Lyceum (voorheen bestuurder STIP Hilversum)

Sociaal duurzame exploitatie van het VMBO Trivium College – De school als onderdeel van sociale wijkexploitatie – Jan Nijhof, directeur Trivium College en Irmo Jansen, partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed

11.00 uur – Pauze
11.30 uur – Vervolg plenair ochtendprogramma 

Ontwikkelen en hanteren van een Uniform Basisgebouw met (standaard) keuzeboek – Samenwerking schoolbesturen Amersfoort (corporatie Samenfoort) – Wichert Eikelenboom, PCBO Amersfoort en Vincent Deuning, procesmanager abcnova

PANELDISCUSSIE
Standaardisatie en innovatie onderwijsvastgoed – Over nut, noodzaak, toegevoegde waarde van standaardiseren en nieuwe samenwerkvormen – Definitieve samenstelling panel volgt

12.30 uur – Lunch
13.15 uur – Keuzeprogramma Break-out sessies / Workshops
14.45 uur – Pauze
15.15 uur – Plenair middagprogramma


Sustainable Development Goals – Hoe sluit je aan bij de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties? – Sander Ros, directeur / architect Roosros Architecten

De meeste schoolgebouwen uit 1965-1980 zijn toe aan vernieuwing – Casus Nieuwegein: Wat is de beste aanpak: sloop/nieuwbouw of renovatie? – Jaco de Wildt, sectormanager bbn en Alfons Hams, architect/directeur Spring architecten


Biobased schoolgebouwen ROC Friese Poort in Drachten – Intentie wordt werkelijkheid !! – Jaap van Bruggen, manager facilitair ROC Friese Poort


16.30 uur – Netwerkborrel

tit-
1) Beheren na beheersen – Een prettig en gezond binnenklimaat in alle schoolgebouwen m.b.v. een gebouwbeheersysteem – Arno de Vlaming, adviseur huisvesting SKPO


2) Modulair huisvestingsconcept – Flexibele bouw dat meegroeit en afschaalt naar gelang de onderwijsbehoefte – Raymond Mentink, senior adviseur vastgoed Gemeente Oosterhout

3) Aeres Hogeschool – eerste school met Platinum Well certificaat – Het proces van certificering voor gezonde gebouwen met Well – Bjorn Brink, projectmanager huisvesting & beheer Aeres en Laura van de Pol, adviseur duurzaamheid en gezondheid DGRM

WORKSHOP – max 20 personen – alleen onderwijsinstellingen / gemeenten

4) Clusteren van opgaven – Casus Papendrecht: Welke kansen biedt het clusteren van voorzieningen? – Anneke Nienkemper, projectleider Gemeente Papendrecht en Laura Sandwijk, huisvestingsadviseur Synarchis

1) IKC De Oersprong in Ulft. 25 jarig contract voor onderhoud en energie – Voorbeeld van een integrale aanpak; 6 jaar na dato, wat heeft het ons geleerd – Dorien Kuipers, duurzaamheid & innovatiemanager Lomans en Irmo Jansen, partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed

2) Een circulaire school maken; hoe doe je dat?Over de achtergrond van het Ambitiekader Circulaire Scholen en hoe dit kan worden toegepast – Monique Donker, Offroad Innovations en Ruud van Vliet, senior adviseur W/E adviseurs


3) Sport- en beleefcampus De Braak
Ontmoetingsplek; Onderwijs, sport en gezondheid
Spreker volgt

WORKSHOP – max 20 personen – alleen onderwijsinstellingen / gemeenten


4) Hoe combineer je onderwijsvisie en standaardisatie in één schoolgebouw – Ervaar tijdens deze interactieve workshop hoe je dit aanpakt – Koert Klevant Groen, senior adviseur ICS adviseurs