Rekenen aan Zorgvastgoed

Mercure Hotel Amersfoort Centre

Rekenen aan Zorgvastgoed

Mercure Hotel Amersfoort Centre

download_het_programmaSPECIALISATIE CURSUS (3 PE-punten) – Zorgvastgoed onderscheid zich op een groot aantal vlakken van andere (maatschappelijk) vastgoedvormen. Met name de inkomstenstromen zijn anders dan bij bijvoorbeeld corporatievastgoed. Zorgorganisaties hebben te maken met verschillende soort inkomsten. Dit maakt de zorgvastgoed businesscase soms complex. Daarnaast worden de zorg- en vastgoedexploitatie nog te vaak gescheiden beoordeeld in een investeringsbeslissing.
text
text
dreamstime_xs_26127105_390x264Om de verschillende inkomsten en uitgavenstromen in kaart te brengen en inzicht te geven in de mogelijkheden die uw zorgvastgoedportefeuille biedt, organiseert IVVD een nieuwe cursus “Rekenen aan zorgvastgoed”.

Tijdens deze vervolg cursus wordt met name aandacht besteed aan de verschillende financieringsstromen, investeringen, risico’s en het verbinden van de zorgexploitatie en de vastgoedexploitatie.

Onderwerpen:

 • Plaats business case in sturing zorgorganisatie
 • Financieringsstromen
 • Zorgexploitatie vs vastgoedexploitatie
 • Integrale businesscase zorgvastgoed
 • Risico’s binnen de businesscase
 • Investeringsproces
 • Kasstromen zorgvastgoed portefeuille
 • Kasstroomschema’s zorgvastgoed exploitatie(s)
 • Investeringsanalyse (excl. vermogenskasstromen)
 • Liquiditeitsanalyse (incl. financiering)
 • Volledige vastgoedexploitatie-analyse

Resultaat

Na afloop heeft u inzicht in financieringsstromen, de inkomsten en uitgaven en kunt u een investeringsanalyse maken en een integrale business case opstellen binnen een duidelijk en effectief afwegingskader. U leert vastgoedberekeningen te maken én de uitkomsten te interpreteren. Doordat er in kleine groepen wordt gewerkt met veel persoonlijke aandacht wordt uw kennis duurzaam verankerd!

Doelgroep

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor o.a. toezichthouders, vastgoedmanagers, controllers en iedereen die zich bezighoudt met vastgoedsturing binnen een zorgorganisatie. Deze cursus vormt het vervolg op de basis- en vervolgcursus Vastgoed rekenen van IVVD. Deze voorkennis is essentieel om deze cursusdag effectief te kunnen volgen (basiscursus verplicht).