Masterclass Standaardisatie Scholenbouw

Studio / IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Masterclass Standaardisatie Scholenbouw

Studio / IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Alle coronamaatregelen worden in acht genomen

De essentiële stappen naar standaardisatie

ffff
Niet het wiel opnieuw uitvinden
Standaardisatie van de scholenbouw is bij schoolbesturen steeds meer onderwerp van gesprek. De veelal krappe normbudgetten, toenemende kwaliteitseisen en het gevoel dat ze het wiel steeds opnieuw uit moeten (laten) vinden maakt dat besturen zoeken naar andere oplossingen. Hoe kunnen (ver)bouwprojecten van scholen efficiënter, beter en sneller uitgevoerd worden tegen minder kosten? Kunnen we meer leren van eerder gemaakte fouten?

Grote opgave in nieuwbouw en renovatie
Standaardisatie gaat o.a. over bouw- en installatieconcepten die over meerdere scholen uitgerold kunnen worden. In essentie gaat het om de proces optimalisatie van hoe scholen gebouwd, onderhouden en gebruikt worden. Het gaat om zowel nieuwbouw als renovatie.

Er ligt er een grote opgave. Het gebouwenbestand van scholen is verouderd. Er is een enorme inhaalslag te maken. Als standaardisatie goed wordt ingericht kan dit het ontwerpproces en de bouwtijd verkorten, en kan er op de investering, het onderhoud en de exploitatie geld bespaard worden. Hierdoor komt er tijd en geld vrij om de inhaalslag eerder te kunnen maken.

Eigen identiteit
Maar schoolbesturen willen ook zelf invloed hebben bij de bouw van een school om de belangrijkste aspecten van de eigen identiteit niet onder te laten sneeuwen in een slag om efficiëntie. Is daar ruimte voor bij standaardisatie?

Hoe? Waar beginnen?
De grote vragen voor schoolbesturen omtrent standaardisatie van scholenbouw zijn: Hoe doe je dat? Hoe zit het met de eigen identiteit van de school? Waar te beginnen? Deze masterclass geeft hier antwoord op en geeft ruimte en richting om hier met elkaar over van gedachten te wisselen.

Het programma:

Programma loopt van 13.00 tot 16.30 uur.
Tussendoor zijn er korte pauzes.

Lucas Onderwijs heeft afgelopen jaren ervaring opgedaan met standaardiseren en is dat verder aan het ontwikkelen. Zij doen dat samen met een aantal andere schoolbesturen, de PO raad, de VO raad en Ruimte OK. We nemen een kijkje in de keuken.

KAW architecten is betrokken bij de standaardisatie van scholenbouw en heeft een duidelijke visie hoe je dat kan doen zonder dat de eigen identiteit van de school verloren gaat. U wordt meegenomen in alle aspecten die spelen rondom standaardisatie van scholenbouw.

Mariken Brink – Lucas Onderwijs

  • Een gerichte aanpak
  • Uniformeren
  • Standaard Programma van Eisen
  • Opdrachtgeverschap
  • Kennis delen

Reimar von Meding – KAW Architecten

  • Processtandaardisatie
  • Productstandaardisatie
  • De eigen identiteit
  • Betere scholen