Symposium Circulariteit, de nieuwe werkelijkheid

Nyenrode Business Universiteit

Symposium Circulariteit, de nieuwe werkelijkheid

Nyenrode Business Universiteit

Ervaringen en lessen uit de maatschappelijk vastgoedmarkt


Het creëren van een circulaire economie is de volgende stip op de duurzaamheidshorizon. Maar wat betekent circulair bouwen voor het maatschappelijk vastgoed? Hoe maak je circulair bouwen praktisch? Hoe stel je de juiste circulaire uitvraag aan de markt of hoe besteed je aan? Hoe maak je circulariteit meetbaar? En wat is de impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten?
text

Circulariteit
Bij de circulaire economie gaat het om zaken als ‘van lineair naar circulair’, ‘van bezit naar gebruik’ en ‘van afval naar grondstof’. Maar in welke mate maakt circulariteit al deel uit uw vastgoedsturing?
download_het_programma
Tijdens dit symposium maken wij de balans op en maken circulariteit tastbaar en concreet.

Programma

12.00 uur – ontvangst met inlooplunch
13.00 uur – aanvang programma 

Resource efficiency als volgende stip op de horizon
Prof.dr.ir. Vincent Gruis – hoogleraar Housing Management TU Delft
Het creëren van een circulaire economie is de volgende stip op de duurzaamheidshorizon. Dat hierbij veel uitdagingen bestaan, is bekend. Tegelijkertijd boeken we ook al de eerste successen. Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft, gaat in op de mogelijkheden. Hij bespreekt een aantal innovatieve voorbeelden uit de publieke vastgoedsector zoals de circulaire keuken en de lease gevel en gaat in op voorwaarden voor opschaling van deze circulaire bouwconcepten.

Circulariteit: aanbestedingsproces en uitvraag
Jim Teunizen – Partner bij Alba Concepts
De vraag die moeilijk blijft: hoe kunnen we circulariteit nu het beste incorporeren in onze aanbestedingsprocessen en uitvraag? Alba Concepts heeft een model ontwikkeld waarmee een aanbestedende dienst geholpen wordt om de drijfveer achter circulariteit te bepalen om vervolgens hiermee de duurzaamheidsambitie te kunnen vormgeven en expliciteren. Dit kan op meerdere thema’s zoals circulariteit, energie en gezondheid. Van puntje van de ijsberg naar punt aan de horizon.

Circulariteit in flexibele bouw in onder andere cure en health
Jorrit Janmaat – Accountmanager Healthcare Jan Snel
Als modulair bouwer in de Care & Cure is hergebruik al in de bedrijfsketen van Jan Snel opgenomen. De volgende stap is volledig circulair te produceren en bouwen. Uiteindelijk is het doel de milieu-footprint van de gehele keten inzichtelijk te krijgen. En daarmee vervolgstappen te zetten om de modulaire bouwtypen circulair te maken, door o.a. een circulaire inkoop en circulair design. Dit zorgt ervoor dat de waarde van het bouwwerk behouden blijft en op die manier extra waarde oplevert voor de opdrachtgever.

14.30 uur – pauze
15.00 uur – vervolg programma

Circulaire aanpak bij ROC Friese Poort Leeuwarden
Jaap van Bruggen – Hoofd Facilitair Beleid bij ROC Friese Poort
Begin 2018 is het nieuwe ROC, de grootste onderwijslocatie voor Uniformberoepen in Nederland, opgeleverd. Het gebouw met een oppervlak van 5.000 vierkante meter is gebouwd volgens de circulaire principes en honderd procent energieneutraal. Het materiaalgebruik is tijdens de bouw uitgebreid geregistreerd in een gebouwpaspoort en gedocumenteerd. En het bouwproces zelf volgde ook de circulaire principes. Kortom een mooi voorbeeld van bouwen vanuit de circulaire gedachte.

The Greenhouse Utrecht, circulariteit in de praktijk
Rogier Joosten, integraal ontwerpmanager, stakeholder- en tendermanager
Het paviljoen van The Greenhouse is volledig circulair en zeer duurzaam gebouwd. The Greenhouse krijgt na 15 jaar weer een nieuwe bestemming. Passend bij het tijdelijke karakter is het volledige paviljoen demontabel. Ook wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte materialen. Zo komt de glazen gevelbekleding van de voormalige naastgelegen Knoopkazerne. En worden zo veel mogelijk producten geleased of geleverd naar gebruik en blijven daarmee in bezit van de leverancier, met een volledig circulair businessmodel als resultaat.

16.30 uur – Netwerkborrel