Symposium Integraal Huisvesting Plan

Nyenrode Business Universiteit

Symposium Integraal Huisvesting Plan

Nyenrode Business Universiteit

Samen optrekken voor betere en duurzame onderwijshuisvesting


Gemeenten en schoolbesturen delen de verantwoordelijkheid voor zo’n 10.000 schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs, maar niet over de inzet van de middelen waar zij ieder apart over gaan. Vele gemeenten reageren nog ad hoc op de aanvragen van de schoolbesturen. Voorzieningen voor verschillende scholen worden vaak afzonderlijk beoordeeld en niet in de tijd op elkaar afgestemd.
0text

download_het_programmaWettelijke verplichting
Door de opname van het Integraal Huisvesting Plan in de wet ontstaat een verplichting voor gemeenten om samen met de schoolbesturen een IHP voor tenminste 15 jaar op te stellen. Een uitgelezen kans om gezamenlijk doelmatig te opereren voor de lange termijn.

Meer samenwerking
Het IHP zal samen met de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) de basis leggen voor een langjarige planning van investeringen in onderhoud, renovatie en nieuwbouw, maar voorziet ook in sluiting en/of sloop als daar bijvoorbeeld door krimp of door duurzaamheidseisen aanleiding toe is. De verwachting is dat het IHP tot meer samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen zal leiden om de vele uitdagingen waar zij voor staan samen op te pakken.

Neem deel
Speel in op de ontwikkelingen rond het Integraal Huisvesting Plan. Laat u inspireren en informeren, ontmoet uw collega’s en deel ervaringen!


Symposium voorzitter
Marco van Zandwijk, Ruimte-OK
0text
0text

Programma

12.00 uur – ontvangst met inlooplunch
13.00 uur – aanvang programma 

Duurzaamheid in het Integraal Huisvesting Plan!
En hoe borgen we dat financieel? Presentatie van een onderzoek i.s.m. Ruimte-OK
Jan Roelofs – mede-oprichter adviesbureau PentaRho

IHP en levensduur benadering
De voordelen van “total cost of ownership” als basis voor het IHP
Thierry van der Weide – Programmamanager IHP Gemeente Haarlemmermeer

IHP en kleine dorpen / kernen
Visie en verbinding cruciaal voor vitale en leefbare dorpen en kernen
Max Hoefeijzers – Kwartiermasters
0text

14.30 uur – pauze
15.00 uur – vervolg programma

Het Zoetermeerse model
Naar een strategisch huisvestingsplan
Martijn Geerts – beleidsmedewerker huisvesting Unicoz

Grip op data
Data voor een vliegende start van het IHP
Marten Middendorp – partner Republiq
0text
IHP als lokale routekaart ?
Pannelleden:
* Caspar Boendermaker – BNG Bank
* Steven de Vries – Domeinregisseur School en Omgeving PO raad

* Jan Roelofs – mede-oprichter adviesbureau PentaRho
* Donald van den Akker – senior projectleider Platform 31

0text
16.30 uur – Netwerkborrel