Van MJOP naar DMJOP

IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Van MJOP naar DMJOP

IVVD opleidingscentrum, De Bilt

download_het_programmaVerduurzaam uw vastgoed planmatig en op “natuurlijke momenten”. Een Duurzame Meer Jaren Onderhoud Planning is essentieel voor uw vastgoed(portefeuille)….
text
Tijdens deze eendaagse opleiding leert u om vanuit een nulmeting (de basisconditie) de technische staat van uw vastgoed objectief in beeld te brengen. Op basis hiervan wordt verduurzaming en het onderhoud op korte en lange termijn gepland én op elkaar afgestemd én leert u planmatig te werken aan het verduurzamen van vastgoed.

DMJOP_4Naast het voldoen aan wettelijke verplichtingen (EED/EER) en de voorbeeldfunctie voor met name maatschappelijk vastgoed heeft de DMJOP vooral als doel de staat van uw vastgoed én installaties af te stemmen op uw duurzame vastgoedbeleid. Op deze wijze verduurzaamt u uw vastgoed planmatig, effectief, efficiënt én op “natuurlijke momenten”.

DMJOP levert u direct:

 • Duurzaam en waardevast vastgoed
 • Levensduurverlenging
 • Meer comfort voor gebruikers
 • Beter verblijf- en werkklimaat
 • Lager ziekteverzuim
 • Hogere arbeidsproductiviteit
 • Imago- en identiteitsverbetering
 • Verlaging energiekosten
 • Betere verhuurbaarheid
 • Subsidieregelingen
 • Huurders (SLA)
 • Conditie afspraken t.b.v. onderhoud

U krijgt inzicht in de koppeling van duurzame ingrepen aan natuurlijke (onderhoud)momenten in het proces. Verder komen tijdens deze opleiding opties voor verduurzaming, wettelijke kaders zoals bouwbesluit, EED/EER, energie auditing en monitoring aan de orde en wordt ingegaan op beleidszaken, beheer en beleidsplan.

Voor wie?

De opleiding is bij uitstek geschikt voor vastgoedmanagers, facility managers en technisch managers op het gebied van maatschappelijk vastgoed zoals o.a. ziekenhuizen, verzorgingshuizen, onderwijsgebouwen, kantoren, theaters, sportaccommodaties, monumenten, woningen of woningcomplexen.