E-learning Vastgoedrekenen

Online / IVVD opleidingscentrum, De Bilt

E-learning Vastgoedrekenen

Online / IVVD opleidingscentrum, De Bilt

NIEUW
Om in te springen op de ontwikkelingen is onze succesvolle basis- en vervolgcursus vastgoedrekenen omgezet naar een online training. Zo kunt u zelf, op een voor u gunstig moment uw vastgoedreken kennis bijspijkeren.

Bij de online training krijgt u ook een losbladig naslagwerk. Tevens is er de mogelijkheid om aanvullend praktijklessen te volgen in kleine groepen.

E-LEARNING (10 PE-punten)

Voor een goede onderbouwing van besluitvorming zijn vastgoedberekeningen de basis. Leer de basisbegrippen van het rekenen met vastgoed en pas die toe in uw dagelijkse praktijk.

Welke rekenbegrippen moet u daarvoor kennen? Hoe stelt u een kasstroomschema voor een gebouw samen? Hoe rekent u met de geldstromen in zo’n kasstroomschema? Welke waarde begrippen van het vastgoed zijn er? En hoe vergelijkt u verschillende (duurzame)investeringen met elkaar?

In deze online training worden de belangrijkste basis begrippen voor het rekenen aan vastgoed behandeld. Daarbij leert u niet alleen (vastgoed)berekeningen te maken maar ook de uitkomsten te interpreteren.

Onderwerpen

 • Rekenen met tijd
 • Kasstroomschema’s
 • Netto Contante waarde / IRR
 • Disconteringsvoet / WACC
 • BAR / NAR
 • Terugverdientijd
 • Kostprijsdekkende huur
 • Residuele grondwaarde
 • Waarde en waardeontwikkeling
 • Total cost of ownership
 • Investeringsanalyse
 • Scenario-analyse
 • Vastgoedrendementen

Tijdens de online training werkt u met algemeen toepasbare voorbeelden. Na afronding kent u de belangrijkste begrippen voor het maken van meer uitgebreide vastgoedberekeningen én kunt u deze zelf toepassen.

Benodigde tijd voor de E-learning is 10 uur.

PRAKTIJKSESSIE  (3 PE-punten)

U heeft de E-learning Vastgoedrekenen afgerond en wilt graag nog dieper ingaan op één of meerdere onderwerpen die in deze E-learning zijn behandeld. Dat kan op de Praktijksessie Vastgoedrekenen.

Met de praktijksessie Vastgoedrekenen worden alle vragen die u nog heeft na uw online training Vastgoedrekenen opgepakt en specifieke onderwerpen verder uitgediept.

Wat komt aan bod ?
Als u zich opgegeven hebt voor de praktijksessie Vastgoedrekenen kunt u voorafgaand aan de sessie doorgeven over welke onderwerpen u graag (nog) meer wilt weten. De docenten lopen met u een aantal essentiele basisbegrippen van het Vastgoedrekenen na, waarbij specifieke aandacht wordt gegeven aan het wensenlijstje van de deelnemers.

De Praktijksessie Vastgoedrekenen wordt meerdere keren per jaar in klassikale vorm aangeboden voor maximaal 15 deelnemers.