Vastgoedsturing voor gemeenteraadsleden

op 4 plaatsen in Nederland

Vastgoedsturing voor gemeenteraadsleden

op 4 plaatsen in Nederland

download_het_programmaWORKSHOP – Hoe houd ik als raadslid zicht op de vastgoedportefeuille van mijn gemeente? Welke kritische vragen moet ik stellen én welke antwoorden mag ik verwachten voor een professioneel en duurzaam vastgoedbeleid….
text
text
Gemeenten bezitten veelal een omvangrijke maatschappelijk vastgoed portefeuille om te voorzien in huisvesting voor scholen, culturele voorzieningen, sportverenigingen en de eigen organisatie. Daarnaast hebben gemeenten ook bijzonder vastgoed zoals monumenten of strategisch verworven vastgoed in bezit. Gemiddeld is 30% van het balanstotaal voor rekening van gebouwen. Dit vraagt om verantwoord gemeentelijk vastgoedbeleid waar u als raadslid een belangrijke bijdrage aan kunt leveren.
text

“De resultaten van gemeentelijk vastgoedbeleid zijn zeer uiteenlopend,
blijkt uit de benchmark gemeentelijk vastgoed.
Niet alleen verschillen de karakteristieken van de vastgoedportefeuilles,
ook de verschillende keuzes in het beleid hebben invloed op de resultaten.”
(Janssen, 2017)

text

Toch is het als raadslid vaak lastig om zicht te krijgen op de resultaten van dat gemeentelijk vastgoedbeleid. Hoe stel je de juiste kaders voor professioneel gemeentelijk vastgoedbeleid? Allereerst is belangrijk welke maatschappelijke doelen uw gemeente met het vastgoedbezit voor ogen heeft. Daarnaast is het verduurzamen van het eigen maatschappelijk vastgoed, als onderdeel van de energietransitie, een belangrijk onderwerp op de politieke agenda. Hoe geef je nu sturing aan dit beleid? Hoe maak je weloverwogen de juiste keuzes? Waar te beginnen? Welke informatie heb je nodig voor een goede besluitvorming? Welke kritische vragen kun je als raadslid stellen om scherper zicht te krijgen op het gemeentelijk vastgoedbeleid? En hoe kun je zelf bijdragen aan de volgende stap in professionalisering van dit beleid?

Om een antwoord te geven op deze vragen en gemeenteraadsleden en beleidsmakers te helpen bij deze uitdaging organiseert IVVD, in samenwerking met Republiq, op vier plaatsen in Nederland de workshop “Vastgoedsturing voor gemeenteraadsleden”.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Waarom gemeentelijk vastgoed juist nu in de schijnwerpers staat.
  • De rol van de raad bij vastgoedsturing.
  • Van programma naar vastgoedbeleid.
  • Verduurzaming vastgoed als onderdeel van het gemeentelijk vastgoedbeleid.
  • Sturen op kosten, opbrengsten en vastgoedwaarde.
  • Risico’s verbonden aan gemeentelijk vastgoed.
  • Het borgen van een professioneel vastgoedbeleid.

Resultaat
Na afloop heeft u inzicht in welke informatie nodig is voor een professioneel vastgoedbeleid en bent u in staat om de juiste kaders te stellen en de uitvoering hiervan ook te controleren.

Doelgroep
Deze workshop is bij uitstek geschikt voor wetgevers en raadleden van gemeenten die te maken hebben met maatschappelijk / gemeentelijk vastgoed.