Vastgoedsturing Woningcorporaties

Mercure Hotel Amersfoort Centre

Vastgoedsturing Woningcorporaties

Mercure Hotel Amersfoort Centre

download_het_programmaTWEEDAAGSE TRAINING (12 PE-punten) – Een corporatie is verantwoordelijk voor betaalbare en passende huisvesting en wordt geacht te investeren in leefbaarheid en wijkvernieuwing. Het maken van de juiste keuzes is belangrijk en blijft een afweging tussen de kaders en beschikbare ruimte. Portefeuille- en assetmanagement zijn de kern van de corporatie. In het portefeuillemanagement komen strategie, vastgoed en financiën bijeen.

Uw doelstelling is sturen op betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Alle vastgoedkeuzes zijn daar op gericht. Maar hoe maak je doelstellingen expliciet, de prestatie van de portefeuille meetbaar en hoe krijg je invloed op de strategie? En hoe maak je thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit inzichtelijk? Al deze vragen en ontwikkelingen vragen van u kennis, visie én aanpassingsvermogen.

Tijdens deze tweedaagse training “Vastgoedsturing Woningcorporaties” gaan we in op deze ontwikkelingen en bieden we u houvast bij de beantwoording van deze vraagstukken.

Doel

Het doel van deze training is om vastgoedmanagers die op asset en portefeuille niveau werkzaam zijn binnen een woningcorporatie te ondersteunen bij een integrale vastgoed portefeuille-benadering.

Onderwerpen

 • Wat is Vastgoedsturing?
 • Strategisch kader
 • Proces & inrichting
 • Plaats en rol van de vastgoedmanager en de rol en plaats van uzelf binnen de organisatie?
 • Krijg grip op de opgave
 • Prioriteren in de portefeuille
 • Rollen in de vastgoedorganisatie
 • Marktwaarde, beleidswaarde, investeringen, 3 kamer model
 • Scope van een project, selectie van juiste marktpartij(en)
 • Financieel management
 • Informatiemanagement
 • Inrichten assetmanagement

Voor wie?

Deze training is bij uitstek geschikt voor vastgoedmanagers, facility managers en technisch managers die op asset en portefeuille niveau werken binnen woningcorporaties.

Deelname

Uw deelname is € 1.195,= excl. BTW en inclusief studiematerialen, koffie, thee, lunch en netwerkborrel.

Collegakorting

Geven meerdere personen van één organisatie zich op voor deze workshop op dezelfde datum dan betaalt één deelnemer de volledige prijs en krijgt elke volgende deelnemer 20% korting.