Verduurzamen Zorgvastgoed (CARE)

IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Verduurzamen Zorgvastgoed (CARE)

IVVD opleidingscentrum, De Bilt

download_het_programmaOPLEIDING (12 PE-punten) – De routekaart CO2-neutraal 2050 is ingevuld. In deze tweedaagse training leert u het uitdagende en complexe verduurzamingsvraagstuk van uw zorgvastgoed portefeuille vorm te geven en vooral uit te voeren. In vier dagdelen doorloopt u verschillende aspecten waaraan het vraagstuk raakt: strategie, samenwerking, financiën en techniek.

shutterstock_520791868_CMYK-400x250
De zorg vastgoedportefeuille is doorgaans divers, dynamisch en omvangrijk. Het is belangrijk om te kijken naar de portefeuille op de lange termijn.

Speerpunten zijn om een gezonde leefomgeving te borgen in zorgvastgoed en daarnaast te zorgen dat door het verduurzamen hiervan een forse CO2 besparing kan worden gerealiseerd.
text

Na afloop van de training bent u in staat om:

  • slimme projectselecties te maken;
  • de impact van keuzes en investeringen snel door te rekenen;
  • een slimme aanbestedingsstrategie te ontwikkelen, waarbij de markt wordt uitgedaagd om met creatieve en passende oplossingen te komen;
  • no-regret oplossingen van regret-oplossingen te scheiden en hierin de juiste keuzes te maken op basis van best practices;
  • het verschil tussen de bestaande concepten ((B)ENG, NOM, CO2 neutraal, gasloos, et cetera) te benoemen en weet u wanneer welk concept het beste ingezet kan worden.

De training bestaat uit vier modules, verdeeld over twee dagen:

Module 1: Strategie
Module 2: Financiën
Module 3: Samenwerking
Module 4: Techniek

Het trainingsprogramma is een combinatie tussen theorie en praktijk met gebruik van afwisselende leer- en werkvormen.

Voor wie?

Deze training is bij uitstek geschikt voor bestuurders, toezichthouders, vastgoedmanagers, assetmanagers, technisch managers, facility managers en iedereen die op asset en portefeuille niveau werkt binnen het zorgvastgoed.

De tweedaagse training wordt gehouden op:

Donderdag 12 mei 2022 van 09.30 uur – 16.30 uur
Donderdag 19 mei 2022 van 09.30 uur – 16.30 uur

Deelname (12 PE-punten)

Uw deelname aan de training is € 1.295,- exclusief BTW. Inbegrepen zijn alle studiematerialen, eten en drinken.

Collegakorting

Neem één of meer collega’s mee naar deze training en krijg ieder 10% korting