Verduurzaming woningcorporaties

IVVD opleidingscentrum, De Bilt

Verduurzaming woningcorporaties

IVVD opleidingscentrum, De Bilt

OPLEIDING (12 PE-punten)

Deze tweedaagse training geeft u handvatten om het uitdagende, en soms complexe, verduurzamingsvraagstuk vorm te geven en uit te voeren. In vier dagdelen doorloopt u de verschillende aspecten waaraan het vraagstuk raakt: strategie, samenwerking, financiën en techniek.

“Woningcorporaties staan staan voor de uitdaging om met elkaar de juiste maatregelen te treffen die de CO2-uitstoot ook daadwerkelijk verlagen! (AEDES)”

shutterstock_520791868_CMYK-400x250De Routekaart CO2-neutraal 2050 van Aedes is ingevuld en heeft de urgentie van de verduurzamingsopgave nog duidelijker gemaakt. Maar hoe maakt u snelheid bij de realisatie van de verduurzamingsopgave? En hoe maakt u nu de stap van pionieren naar professionaliseren?

IVVD en Republiq ontwikkelden hiervoor deze tweedaagse training “Verduurzaming woningcorporaties”.

Resultaat training

Na afloop van de training bent u in staat om:

  • slimme projectselecties te maken die als bulk in de markt gezet kunnen worden;
  • de impact van keuzes en investeringen snel door te rekenen, inclusief het effect op de markt- en beleidswaarde;
  • een slimme aanbestedingsstrategie te ontwikkelen, waarbij de markt wordt uitgedaagd om met creatieve en passende oplossingen te komen;
  • met de juiste hulpmiddelen een standaard vraagspecificatie en gunningsleidraad te ontwikkelen, die bij alle uitvragen ingezet kan worden;
  • no-regret oplossingen van regret-oplossingen te scheiden en hierin de juiste keuzes te maken op basis van best practices van collega-corporaties;
  • het verschil tussen de bestaande concepten (BENG, NOM, CO2 neutraal, gasloos, et cetera) te benoemen en weet u wanneer welk concept het beste ingezet kan worden.

De training bestaat uit vier modules, verdeeld over twee dagen:

Module 1: Strategie
Module 2: Financiën
Module 3: Samenwerking
Module 4: Techniek

Het trainingsprogramma is een combinatie tussen theorie en praktijk met gebruik van afwisselende leer- en werkvormen.

Voor wie?

De training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die binnen de corporatie op strategisch niveau te maken heeft met het verduurzamingsvraagstuk. Het kan per corporatie verschillen bij wie dit is ondergebracht, maar daarmee is in deze training rekening gehouden. De training is zowel toegankelijk voor bestuurders als voor de portefeuille- en assetmanagers.

De tweedaagse training wordt gehouden op:

Dinsdag 10 november 2020 van 09.30 uur – 17.00 uur
Dinsdag 17 november 2020 van 09.30 uur – 17.00 uur