Verduurzaming woningcorporaties

Mercure Hotel Amersfoort Centre

Verduurzaming woningcorporaties

Mercure Hotel Amersfoort Centre

download_het_programma2-DAAGSE TRAINING – Deze tweedaagse training geeft u handvatten om het uitdagende, en soms complexe, verduurzamingsvraagstuk vorm te geven en uit te voeren. In vier dagdelen doorloopt u de verschillende aspecten waaraan het vraagstuk raakt: strategie, samenwerking, financiën en techniek.

De Routekaart CO2-neutraal 2050 van Aedes is ingevuld. Er is zicht op de opgave. In de komende 30 jaar moeten 2,1 miljoen corporatiewoningen verduurzaamd worden. Hiervoor zijn de totale kosten ingeschat op ongeveer 108 miljard euro, ruim 50.000 euro per woning. De Routekaart heeft de urgentie van de verduurzamingsopgave nog duidelijker gemaakt. Hoe maakt u snelheid bij de realisatie van de verduurzamingsopgave? En hoe maakt u nu de stap van pionieren naar professionaliseren?

shutterstock_520791868_CMYK-400x250Een ingewikkelde stap waarbij veel verschillende factoren een rol spelen:

 • het maken van een slimme complexselectie om als bulk in de markt te kunnen zetten;
 • de keuze maken tussen energieneutraal, Nul op de Meter, gasloos of CO2-neutraal;
 • prestatiegericht samenwerken met marktpartijen;
 • het behalen van gemiddeld label B voor 2021;
 • samenwerkingsverbanden met collega-corporaties;
 • effecten van investeringen op markt- en beleidswaarde;
 • blijven voldoen aan beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit.

Om in deze ingewikkelde context op snelheid te komen en de juiste keuzes te maken, is duidelijkheid in deze verschillende aspecten essentieel. IVVD en Republiq ontwikkelden hiervoor de tweedaagse training “Verduurzaming woningcorporaties”.

Doel training
De training helpt bestuurders en vastgoedprofessionals bij woningcorporaties grip te krijgen op het verduurzamingsvraagstuk. Na afloop van de training bent u in staat om:

 • slimme projectselecties te maken die als bulk in de markt gezet kunnen worden;
 • de impact van keuzes en investeringen snel door te rekenen, inclusief het effect op de markt- en beleidswaarde;
 • een slimme aanbestedingsstrategie te ontwikkelen, waarbij de markt wordt uitgedaagd om met creatieve en passende oplossingen te komen;
 • met de juiste hulpmiddelen een standaard vraagspecificatie en gunningsleidraad te ontwikkelen, die bij alle uitvragen ingezet kan worden;
 • no-regret oplossingen van regret-oplossingen te scheiden en hierin de juiste keuzes te maken op basis van best practices van collega-corporaties;
 • het verschil tussen de bestaande concepten (BENG, NOM, CO2 neutraal, gasloos, et cetera) te benoemen en weet u wanneer welk concept het beste ingezet kan worden.

De training bestaat uit vier modules, verdeeld over twee dagen:
Module 1: Strategie
Module 2: Financiën
Module 3: Samenwerking
Module 4: Techniek

Het trainingsprogramma is een combinatie tussen theorie en praktijk met gebruik van afwisselende leer- en werkvormen.

De tweedaagse training wordt gehouden op:
woensdag 31 oktober 2018 van 09.30 uur – 17.00 uur
woensdag 7 november 2018 van 09.30 uur – 17.00 uur

Deelname
Uw aan de training is € 1.495,- exclusief BTW. Inbegrepen zijn alle studiematerialen, eten en drinken.

Deelnamecertificaatdeelnamecertificaat
Elke deelnemer ontvangt na het volgen van de training een deelnamecertificaat.

Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre, De Nieuwe Poort 20, 3812 PA Amersfoort

Deze locatie is goed met de auto en met het openbaar vervoer te bereiken.