Vervolg Vastgoedrekenen

Mercure Hotel Amersfoort Centre

Vervolg Vastgoedrekenen

Mercure Hotel Amersfoort Centre

IVVD zal haar opleidingen in aangepaste vorm aanbieden. In de zaal en tijdens pauzemomenten wordt de afstand van minimaal 1,5 meter aangehouden. Op de locatie worden de geldende hygiëne maatregelen opgevolgd.

text
download_het_programmaOPLEIDING (6 PE-punten)  – Met de vervolgcursus verdiept u uw basiskennis vastgoedrekenen, selecteert u investeringen en maakt u verschillende type analyses waaronder ook het opnemen van duurzaamheid en TCO in uw berekeningen….
text
text
shutterstock_109680728_400Voor een robuuste onderbouwing van besluitvorming over vastgoed vormen vastgoedberekeningen de basis. Deze praktijkgerichte cursus is het vervolg op de basistraining Vastgoedrekenen van IVVD. Als vervolg op onze basiscursus gaat u in deze cursus verder de diepte in met kasstroomschema’s en vereiste rendementen. Een belangrijke thema is investeringselectie. U gebruikt daarbij scenario-analyses. Welke (duurzame)investering voldoet aan de gestelde eisen? U past ook de hold/sell analyse toe op een vastgoedportefeuille. Welke vastgoedobjecten kunnen worden aangehouden en welke verkocht? Vanzelfsprekend dat daarbij ook waarde en waardeontwikkeling van het vastgoed aan de orde komen. Een ander belangrijk thema is het rekenen met Total Cost of Ownership, vooral in relatie tot duurzaamheid. Hoe verhoudt deze methode zich tot andere methoden? Wat zijn voor- en nadelen?

U oefent onder begeleiding van onze ervaren docenten in Excel en leert niet alleen (vastgoed)berekeningen te maken maar vooral ook de uitkomsten te interpreteren. Zo bent u in staat onderbouwde adviezen af te geven, verantwoording af te leggen voor investeringsbeslissingen en voor hold/sell analyses.

Na afloop van deze eendaagse cursus kent u de belangrijkste begrippen voor het maken van meer uitgebreide vastgoedberekeningen én kunt u deze zelf toepassen.

Onderwerpen vervolgcursus vastgoedrekenen

  • Uitbreiding kasstroomschema’s
  • Verdieping op vereiste rendementen
  • Verdieping op DCF en IRR
  • Investeringsanalyse
  • Scenario-analyse
  • Hold/Sell analyse
  • Total cost of ownership (TCO), life cycle cost analysis
  • Waarde en waardeontwikkeling

Tijdens de cursus werkt u met algemeen toepasbare voorbeelden. De lesmethode is dezelfde als toegepast bij de basiscursus Vastgoedrekenen en is erop gericht om u in een kort tijdsbestek naar een hoger niveau van vastgoedrekenen te brengen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die bekend is met de basis vastgoedberekeningen en meer uitgebreide berekeningen en analyses wil kunnen maken, toepassen én interpreteren.