Zorgvastgoed juridisch toegelicht

Mercure Hotel Amersfoort Centre

Zorgvastgoed juridisch toegelicht

Mercure Hotel Amersfoort Centre

Actuele juridische aspecten rondom de zorgvastgoedportefeuille

download_het_programmaMASTERCLASS  (3 PE-punten) – Zorgvastgoed staat volop in de belangstelling. De woon- en zorgwensen van ouderen veranderen sterk en privatisering speelt een grotere rol. Daarnaast moet de vastgoedportefeuille worden verduurzaamd en zorgt de vergrijzing voor een explosieve groei van zorgvastgoedbeleggingen. Al deze ontwikkelingen brengen vele juridische vragen, uitdagingen en risico’s met zich mee waarvoor u als zorgvastgoed expert pasklare oplossingen moet vinden.
text
text
IVVD organiseert daarom in samenwerking met Skipr deze bijeenkomst om experts voor zorgvastgoed binnen zorginstellingen te helpen inzicht te krijgen in de verschillende actuele juridische mogelijkheden en bijbehorende kansen en risico’s.

Twee vooraanstaande sprekers uit de praktijk delen hun kennis en geven u handvatten om juridische vraagstukken aan te pakken.

Onderwerpen

 • Overeenkomsten bij huur en verhuur zorgwoningen
 • Koppeling zorg en wonen na het scheiden van wonen en zorg
 • Ontwikkelen en exploiteren van zorgvastgoed
 • Herontwikkeling en verduurzaming
 • Samenwerkingsovereenkomsten en prestatiecontracten
 • Aankoop en dispositie van zorgvastgoedportefeuilles
 • Sale en Lease back overeenkomsten: kansen en risico’s voor zorginstellingen en beleggers
 • ‘Pooling’ van zorgvastgoed
 • Commerciële ruimte binnen zorgvastgoed
 • Ervaringen uit de praktijk bij herontwikkeling van zorgvastgoed

Duurzame energie uitgelicht

WKO-installaties, luchtwarmtepompen, zonnepanelen of aardwarmte en nieuwe energieconcepten (NOM) worden al veel toegepast. De exploitatie of de realisatie van deze installaties roepen ook veel vragen op over contractuele verhoudingen zoals:

 • Welke risico’s zijn er bij ontwerp en de realisatie van de installatie?
 • Welke risico’s zijn er voor opdrachtgever en opdrachtnemer?
 • Zelf de energie installatie beheren of outsourcen?
 • Wel of geen prestatiecontract?
 • Welke invloed hebben Warmtewet of de Elektriciteitswet en EPV?

Doelgroep

Deze masterclass is bij uitstek interessant voor o.a. bestuurders, vastgoedmanagers, assetmanagers, toezichthouders en commissarissen binnen een zorgorganisatie (Care en Cure) en partijen die investeren/beleggen in zorgvastgoed of betrokken zijn bij de ontwikkeling hiervan.