Ahrend (kantoormeubilair) gaat voor circulaire economie

| Door IVVD

ce100-logo-400x250Als CE100-lid gaat Koninklijke Ahrend samenwerken met toonaangevende multinationals als Nike, H&M, Renault en Google om nieuwe mogelijkheden voor de circulaire economie te ontwikkelen. Dit stelt Ahrend in staat om zijn expertise en kennis op dit gebied uit te breiden en samen met andere experts, partners en CE100-leden de transitie naar een circulaire economie te bevorderen en zakelijke kansen te ontwikkelen. Met de door zijn opgebouwde kennis en ervaring is Ahrend ervan overtuigd een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het CE100-netwerk.

Eugène Sterken, CEO Koninklijke Ahrend; ‘We zien deelname aan de CE100 als een krachtig hulpmiddel, omdat we hiermee kunnen bijdragen aan een versnelde overgang naar een circulaire economie. Onze ambitie is dat we op termijn alleen nog producten maken die eindeloos hergebruikt kunnen worden en daardoor geen afval meer produceren. We zien een snel toenemende behoefte aan circulaire oplossingen in de Nederlandse en Europese markt voor kantoormeubilair. Door onze onderscheidende aanpak en voorsprong in duurzame innovaties kunnen wij met onze oplossingen naadloos inspelen op deze toenemende behoefte aan duurzame werk-, zorg-, en leeromgevingen.”

Lange historie in duurzame oplossingen
Bij Koninklijke Ahrend is de transitie naar een circulaire economie al 25 jaar verankerd in de bedrijfsvoering. Zo ontwierp Ahrend in 1994 de eerste recyclebare bureaustoel. In 2011 ontving Ahrend een onderscheiding als eerste en enige Cradle to Cradle-bedrijf in de kantoormeubelindustrie. Daarnaast zet Ahrend zich actief in voor meer participatie van mensen met een arbeidsbeperking. Zo werken er bij Koninklijke Ahrend meer dan 180 mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Koninklijke Ahrend: Pionier in circulair denken en produceren
Ahrend ligt als een van de pioniers in de circulaire economie voor op schema om zijn productiekringloop uiterlijk in 2020 geheel te sluiten. Dit past in de ontwikkeling dat steeds meer opdrachtgevers in binnen- en buitenland samen met Ahrend op zoek gaan naar de best passende circulaire oplossing. Om verspilling van materialen en energie zoveel mogelijk te voorkomen, wordt er niet alleen gelet op de producten zelf maar ook op het ontwerp, (her)gebruik, beheer en onderhoud. Koninklijke Ahrend voerde reeds circulaire kantoorinrichtingsprojecten uit bij verscheidene toonaangevende organisaties.

Van bezit naar gebruik
Ahrend gelooft dat kennisdelen nodig is om circulaire economie op gang te brengen, daarom organiseert het bedrijf opleidingsprogramma’s in de circulaire economie voor jonge professionals en op scholen. Ahrend’s innovatieve circulaire benadering komt ook tot uitdrukking in de exploitatie van een nieuw circulair bedrijfsmodel: ‘furniture as a service’. Hierbij wordt de complete kantoorinrichting aangeboden op basis van pay-per-use. In dit model betaalt de afnemer op maandelijkse basis voor het meubilair en de services. Het eigendom en de verantwoordelijkheid voor de retourname liggen bij Ahrend. Dit concept is onder meer met succes geïmplementeerd in het hoofdkantoor van de Ellen MacArthur Foundation in het Verenigd Koninkrijk.

Grootste circulaire aanbesteding ooit
De recente aanbesteding van de Rijksoverheid voor de kantoorinrichting van 100.000 werkplekken – de grootste circulaire aanbesteding ooit in de Nederlandse markt – illustreert de snel toenemende behoefte aan circulaire oplossingen. Deze aanbesteding, die is gestart per 31 maart 2017, is onderdeel van het Rijksbrede programma ‘Circulaire Economie’ dat als doelstelling heeft om de Nederlandse economie in 2050 circulair te maken. Kantoorinrichting van het Rijk is een van de categorieën die vooroploopt in dit programma. De ingangsdatum van de eerste contracten is 1 september 2017. De aanbesteding gaat om het leveren van (nieuw) circulair kantoormeubilair en onderhoud, reparatie en refurbishen van bestaand meubilair.