AKCI-regeling helpt bij ontwikkeling gemeentelijk beleid Ermelo voor circulariteit

| Door IVVD

De gemeente Ermelo heeft de ambitie om energieneutraal te worden in 2030 en klimaatneutraal in 2035. Ook circulariteit staat hoog in het vaandel. De realisatie van een nieuw sportcomplex dat in 2022 zijn deuren moet openen, wordt beschouwd als een mooie testcase. De gemeente streeft ernaar het sportwalhalla klimaatneutraal te maken en deed een beroep op de subsidieregeling Advies bij Klimaatneutraal en Circulair Inkopen (AKCI) om in beeld te krijgen wat er nodig is om het complex ook zo circulair mogelijk te krijgen.

‘Een eerste aanzet om aan de slag te gaan met circulariteit.’ In de laatste alinea van het Royal HaskoningDHV-rapport omschrijft adviseur Michiel Wolbers zo de bouw van het nieuwe sportcomplex in de gemeente met circa 27.000 inwoners. ‘Zonder de AKCI-regeling van de rijksoverheid (ministerie van I&W, uitgevoerd door RVO) zouden de analyse en het advies er niet zijn gekomen,’ vermoedt hij. ‘Toen we de opdracht kregen, was er een voorontwerp voor het nieuwe sportcomplex, van de hand van architectenbureau FaulknerBrowns. Dat werd voor ons het uitgangspunt om te bepalen welke kansen er nog waren qua circulariteit.’

Lees verder…..>>>>>